Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PFiZP 271.10.2022 Rozbudowa o szyb windowy budynku przychodni lekarskiej w Zbiersku Cukrownia wraz z budową parkingu i zagospodarowaniem terenu działki

Angelika Grzelaczyk
Gmina i Miasto Stawiszyn
Deadlines:
Published : 26-07-2022 12:25:00
Placing offers : 10-08-2022 10:00:00
Offers opening : 10-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja techniczna.zip zip 30886.65 2022-07-26 12:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.37 2022-07-26 12:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 410.5 2022-07-26 12:25:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 oswiadczenia.doc doc 38 2022-07-26 12:25:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 zobowiazanie podmiotu.doc doc 28.5 2022-07-26 12:25:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 grupa kapitalowa.doc doc 31 2022-07-26 12:25:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 wykaz robot.doc doc 37.5 2022-07-26 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 formularz oferty.doc doc 55 2022-07-26 12:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6- projekt umowy.doc doc 209 2022-07-26 12:25:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 124.29 2022-08-10 10:59:02 Public message
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 132.18 2022-08-10 14:42:21 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 73.95 2022-08-11 09:31:31 Public message

Announcements

2022-08-11 09:31 Angelika Grzelaczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-08-10 14:42 Angelika Grzelaczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Powiadomienie o unie [...].pdf

2022-08-10 10:59 Angelika Grzelaczyk Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-10 10:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
zadanie nr 1: 183 405,93 zł netto, 225 589,29 zł brutto
zadanie nr 2: 182 031,76 zł netto, 223 899,06 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 494