Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 116/2022 Dostawa samochodów małej ładowności wysokiej mobilności oraz przyczep transportowych dużej ładowności

Deadlines:
Published : 26-07-2022 10:51:00
Placing offers : 08-08-2022 08:00:00
Offers opening : 08-08-2022 08:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS142-405633-pl.pdf pdf 133.96 2022-07-26 10:51:00 Proceeding
SWZ 116_2022.doc doc 272 2022-07-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Druk oferta.docx docx 54.71 2022-07-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.xlsx xlsx 14.57 2022-07-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3a do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (zadanie nr 1).docx docx 69.84 2022-07-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (zadanie nr 2).docx docx 76.33 2022-07-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4a do SWZ - Wymagana Eksploatacyjno-Techniczne (zadanie nr 1).pdf pdf 9454.66 2022-07-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4b do SWZ - Wymagania Eksploatacyjno Techniczne (zadanie nr 2).pdf pdf 7579.69 2022-07-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw.doc doc 36 2022-07-26 10:51:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Karta danych technicznych pojazdu.xlsx xlsx 10.72 2022-07-26 10:51:00 Proceeding
Uzasadnienie.zip zip 30.11 2022-07-26 10:51:00 Proceeding
Uniewaznienie - strona.doc doc 30.5 2022-08-08 15:12:32 Public message
Informacja z art. 222 ust 4_116_2022.docx docx 14.2 2022-08-08 08:00:00 Public message

Announcements

2022-08-08 15:12 Agata Modrzewska Informacja o unieważnieniu postępowania

Uniewaznienie - stro [...].doc

2022-08-08 08:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Informacja z art. 22 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 544