Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GUM2022ZP0072 GUM2022ZP0072 Sukcesywna dostawa okuć budowlanych i akcesoriów meblowych oraz wyrobów instalacyjnych, PCV i ceramiki w 2 pakietach dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Published : 26-07-2022 09:42:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 09:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.36 2022-07-26 09:42:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1144.59 2022-07-26 09:42:00 Proceeding
załącznik 1 - formularz ofertowy.docx docx 34 2022-07-26 09:42:00 Proceeding
załącznik 2 - oświadczenia.doc doc 92.5 2022-07-26 09:42:00 Proceeding
załącznik 3 - formularz rzeczowo-cenowy Pakiet 1.xls xls 59.5 2022-07-26 09:42:00 Proceeding
załącznik 3 - formularz rzeczowo-cenowy Pakiet 2.xls xls 63.5 2022-07-26 09:42:00 Proceeding
załącznik 4 - projekt umowy.pdf pdf 882.76 2022-07-26 09:42:00 Proceeding
załącznik 5 - oświadczenie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r..doc doc 84 2022-07-26 09:42:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 555.42 2022-08-08 10:37:31 Public message

Announcements

2022-08-08 10:37 Katarzyna Starula Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-08 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia środki w wysokości brutto:
Pakiet 1: 166.802,42 zł
Pakiet 2: 187.021,63 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 341