Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1803/22/107/Z Dostawy siedzisk

Deadlines:
Published : 28-07-2022 14:54:00
Placing offers : 05-08-2022 10:45:00
Offers opening : 05-08-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.94 2022-07-28 14:54:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 119.56 2022-07-28 14:54:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi 01SIE22.pdf pdf 84.76 2022-08-01 15:58:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 54.55 2022-08-05 14:11:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 163.69 2022-08-05 14:11:46 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf pdf 283.04 2022-08-25 13:52:40 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.docx docx 58.09 2022-08-25 13:52:40 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 126.79 2022-09-22 11:39:06 Public message

Announcements

2022-09-22 11:39 Jarosław Skiba Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-22 11:29 Jarosław Skiba The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-25 13:52 Jarosław Skiba Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].docx

2022-08-05 14:11 Jarosław Skiba Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-05 10:45 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej, wynosi 361 942,26 PLN brutto. W podziale na zadania:
– zadanie nr 1 - 72 914,81 PLN gross
– zadanie nr 2 - 237 964,00 PLN gross
– zadanie nr 3 - 25 502,00 PLN gross
– zadanie nr 4 - 25 561,45 PLN gross
2022-08-01 15:58 Jarosław Skiba Sygnatura: WZP-2052/1803/22
Warszawa, 01 sierpnia 2022 r.

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy siedzisk, nr ref.: WZP-1803/22/107/Z.

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129, z późn. zm.), informuje o treści wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) złożonego przez Wykonawcę i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie nr 1:
Dzień dobry,
chciałem zaproponować nasz model krzesła który powinien spełnić Państwa wymagania.
Żeby nie było niedomówień w trakcie otwierania ofert zaprezentuję nasze krzesło.
Opis techniczny:
- rurka stalowa fi 18 kolor czarny malowany proszkowo
- tkanina zgodnie w wymaganiami na siedzisku i oparciu
- wymiary spełniające wymagania (w załączniku rysunek z wymiarami)
Czy z proponowanym krzesłem możemy wystartować do zadania nr 3?

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający informuje, że przedstawienie oferowanego asortymentu nie jest możliwe, gdyż Zamawiający nie przewidział wymagania od wykonawców przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych w postaci modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przedstawić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym nie odstąpił od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu. Dodatkowo art. 222 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) nie przewiduje jawnego otwarcia ofert, które było przewidywane jeszcze przez art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843, z późn. zm.).
Zamawiający informuje także, że nie udzieli Wykonawcy odpowiedzi czy przedstawiony we wiadomości asortyment spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, gdyż badanie ofert, w tym zgodności zaoferowanego asortymentu z Opisem Przedmiotu Zamówienia, odbywa się dopiero po otwarciu ofert.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 446