Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 55/26/PN/2022 Remont pokrycia dachowego na budynku nr 19 w kompleksie 3992 Serby

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 25-07-2022 12:33:00
Placing offers : 10-08-2022 08:30:00
Offers opening : 10-08-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 117.54 2022-07-25 12:33:12 Proceeding
SWZ 55PN.pdf pdf 357.94 2022-07-25 12:33:15 Proceeding
Załaczniki do SWZ.zip zip 1195.04 2022-07-25 12:33:22 Proceeding
zmiana ogloszenia.pdf pdf 34.56 2022-07-26 06:52:33 Public message
Przedmiar - budynek nr 19 Serby zmiana.pdf pdf 288.91 2022-08-02 15:39:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert 51PN.pdf pdf 93.4 2022-08-10 09:22:06 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE.pdf pdf 166.67 2022-08-22 15:18:33 Public message

Announcements

2022-08-22 15:18 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2022-08-10 09:22 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-10 08:30 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129. z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 251 501,73 zł.
2022-08-02 15:39 Zamówienia Publiczne Przedmiar zmiana

Przedmiar - budynek [...].pdf

2022-07-26 06:52 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia

zmiana ogloszenia.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 596