Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 53/7/2022/ZO Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Legnickiej 5 w Kamiennej Górze

Deadlines:
Published : 22-07-2022 13:10:00
Placing offers : 08-08-2022 12:00:00
Offers opening : 08-08-2022 12:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_LEGNICKA5_SWZ_53.7.2022.ZO.pdf pdf 307.76 2022-07-22 13:10:00 Proceeding
2_LEGNICKA5_wzór_umowa o rob bud.pdf pdf 203.09 2022-07-22 13:10:00 Proceeding
3_LEGNICKA5_wzór_karta gwarancyjna.pdf pdf 136.97 2022-07-22 13:10:00 Proceeding
4_Remont elewacji i klatki schodowej - PINB - Legnicka 5 przedmiar.pdf pdf 114.85 2022-07-22 13:10:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_08.08.2022.pdf pdf 172.42 2022-08-08 13:45:19 Public message

Announcements

2022-08-22 11:39 Anna Wołyniec Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką przeznaczył
na realizację zadania.
2022-08-08 13:45 Anna Wołyniec Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont budynku przy ul. Lenickiej 5 w Kamiennej Górze Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Legnickiej 5 w Kamiennej Górze. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Wymagany termin wykonania robót do dnia 15.12.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Okres gwarancji - Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady 60 miesięcy. Proszę potwierdzić wpisując "Udzielam" (0)
5 Kosztorys ofertowy - Wymagany szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych (R,M,S). Attachment required (0)
6 Polisa OC - Wymagana polisa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną 200 000zł. Zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Attachment required (0)
7 Referencje - Wymagane referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Attachment required (0)
8 Podwykonawca - Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy wymagane jest złożenie oświadczenia w tym zakresie, zgodnie z warunkami SWZ. W innym przypadku w odpowiedzi należy wpisać "Nie" (0)
9 Wadium - Dowód wniesienia wadium na kwotę 7000zł, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Attachment required (0)
10 Specyfikacja warunków zamówienia - Specyfikacja warunków zamówienia i załączniki do niej. Proszę potwierdzić "Zapoznałem się i nie mam uwag". (0)
(0)

The number of page views: 548