Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CI.ZP.261.07.2022 Dostawa modułów pamięci RAM do serwerów Lenovo

Joanna Kaczanowska
Politechnika Warszawska Department: Centrum Informatyzacji
Deadlines:
Published : 22-07-2022 12:03:00
Placing offers : 19-08-2022 12:00:00
Offers opening : 19-08-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_2022-OJS140-397572-pl.pdf pdf 135.37 2022-07-22 12:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 601.22 2022-07-22 12:03:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ.rar rar 606.87 2022-07-22 12:03:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ.pdf pdf 607.82 2022-08-05 13:47:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert 19.08.2022.pdf pdf 461.31 2022-08-19 13:50:43 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 265.88 2022-09-30 12:49:03 Public message

Announcements

2022-09-30 12:49 Joanna Kaczanowska Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-19 13:50 Joanna Kaczanowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-19 13:48 Joanna Kaczanowska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-19 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 319 800,00 zł brutto.
2022-08-05 13:47 Aldona Korba-Jończyk Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1056