Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WE.ZP.261.19.2022. Roboty remontowe pomieszczeń w Gmachu Elektrotechniki 502, 504, 505, 508 oraz w Starej Kotłowni 101, 105B na terenie głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Paweł Narożniak
Politechnika Warszawska Department: Wydział Elektryczny
Deadlines:
Published : 22-07-2022 11:58:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja warunków zamówienia_przetarg nieogran_WE.ZP.261.19.22_remont.pdf pdf 864.43 2022-07-22 11:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_08da6afb-46c2-85eb-c280-e9000fe0e934.pdf pdf 84.08 2022-07-22 11:58:00 Proceeding
Kosztorys ofertowy do załącznika nr 8 - GE508 i SK101 PrzedmiarKST.pdf pdf 141.55 2022-07-22 11:58:00 Proceeding
Folmularz oferty z załącznikami w wersji edytowalnej.docx docx 99.96 2022-07-22 11:58:00 Proceeding
Informacja_z_otwarcia_ofert_WE.ZP.261.19.2022_ID 643121.pdf pdf 355.29 2022-08-08 12:02:26 Public message
ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY_WE.ZP.261.19.2022_ID 643121.pdf pdf 591.19 2022-08-19 10:20:59 Public message

Announcements

2022-08-19 10:20 Paweł Narożniak INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający – Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, działając na podstawie art. 260 ust. 2 w związku z art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w powyższym postępowaniu została wybrana oferta, pismo w załączeniu.

ZAWIADOMIENIE_O_WYBO [...].pdf

2022-08-08 12:02 Paweł Narożniak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający – Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej informację z otwarcia ofert.
Otwarcie ofert dot. powyższego postępowania odbyło się w dniu 08.08.2022 r. o godz. 09:10.
Plik w załączeniu.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-08-08 09:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć kwotę 174 036,16 zł gross na sfinansowanie zamówienia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 475