Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSZ-EP-39/202 Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 w ramach zadania „Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1”

Deadlines:
Published : 20-07-2022 15:09:00
Placing offers : 08-08-2022 08:00:00
Offers opening : 08-08-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2022_BZP 00268940_01.pdf pdf 149.29 2022-07-20 15:09:00 Proceeding
SWZ 39.2022.pdf pdf 681.86 2022-07-20 15:09:00 Proceeding
Zał. 1 Formularz oferty 39.2022.doc doc 161 2022-07-20 15:09:00 Proceeding
Zał. 2 do SWZ 39.2022 Dokumentacja projektowa dachy ul. Wyszyńskiego 1.7z 7z 25810.71 2022-07-20 15:09:00 Proceeding
Zał. 3 Wykaz robót budowlanych 39.2022.doc doc 47 2022-07-20 15:09:00 Proceeding
Zał. 4 Wykaz osób 39.2022.doc doc 37 2022-07-20 15:09:00 Proceeding
Zał. 5 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 130 2022-07-20 15:09:00 Proceeding
Zał. 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających 39.2022.doc doc 140 2022-07-20 15:09:00 Proceeding
Zał. 7 Informacja grupa kapitałowa 39.2022.doc doc 117 2022-07-20 15:09:00 Proceeding
Zał. 8 Projektowane postanowienia umowy 39.2022.doc doc 249 2022-07-20 15:09:00 Proceeding
WSZ-EP-39.1126.2022-sig.pdf pdf 943.95 2022-08-04 09:06:33 Public message
WSZ-EP-39.1185.2022-sig.pdf pdf 965.48 2022-08-08 10:46:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert 39.2022.pdf pdf 753.63 2022-08-08 15:06:27 Public message

Announcements

2022-08-08 15:06 Elżbieta Marcinkowska Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 08.08.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-08 10:46 Elżbieta Marcinkowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pismo nr WSZ-EP-39/1185/2022 z dnia 08.08.2022 r.

WSZ-EP-39.1185.2022- [...].pdf

2022-08-04 09:06 Elżbieta Marcinkowska Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-39/1126/2022 z dnia 04.08.2022 roku

WSZ-EP-39.1126.2022- [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 686