Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.34.2022 „Odwodnienie ulic – modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie”.

Katarzyna Rojecka
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 20-07-2022 14:41:00
Placing offers : 11-08-2022 10:00:00
Offers opening : 11-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 156.1 2022-07-20 14:41:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 443.8 2022-07-20 14:41:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 109.5 2022-07-20 14:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120.5 2022-07-20 14:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 156.75 2022-07-20 14:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 615.14 2022-07-20 14:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.05 2022-07-20 14:41:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 49.03 2022-07-29 10:13:36 Public message
Odpowiedź na pytanie oraz zmiana SWZ.pdf pdf 262.64 2022-07-29 10:13:36 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia_.pdf pdf 265.96 2022-08-10 09:41:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 274.96 2022-08-11 14:13:33 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty .pdf pdf 278.38 2022-08-22 16:13:31 Public message

Announcements

2022-08-22 16:13 Dorota Porębska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-08-11 14:13 Dorota Porębska Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-10 09:41 Dorota Porębska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-07-29 10:13 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje pytanie do SWZ wraz z odpowiedzią oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 636