Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 46/W1/2022 „Remont budynku nr 122 na terenie JW. w Białymstoku”

Deadlines:
Published : 20-07-2022 11:27:00
Placing offers : 08-08-2022 08:00:00
Offers opening : 08-08-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.27 2022-07-20 11:27:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 823.88 2022-07-20 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 72.5 2022-07-20 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - wykluczenie i spełnienie warunków.docx docx 34.44 2022-07-20 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wykaz osób.docx docx 23.19 2022-07-20 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4- Wykaz robót.docx docx 20.16 2022-07-20 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 247 2022-07-20 11:27:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 2148.37 2022-07-20 11:27:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 65.57 2022-08-08 09:46:46 Public message
Sprostowanie inf. z otwarcia ofert.pdf pdf 286.98 2022-08-10 07:55:29 Public message

Announcements

2022-08-10 07:55 Urszula VUKOMANOVIĆ W załączeniu Zamawiający przesyła sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Sprostowanie inf. z [...].pdf

2022-08-08 09:46 Urszula VUKOMANOVIĆ W załączeniu Zamawiający przesyła informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-08-08 08:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 250 000,00 zł brutto.
2022-07-22 10:50 Ewa Śliska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 250 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 681