Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 40/z/2022 Remont budynków nr 23, 24, 39 i 75 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu w systemie zaprojektuj i wykonaj

Deadlines:
Published : 19-07-2022 15:21:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
40z2022.zip zip 2286.19 2022-07-19 15:21:00 Proceeding
pytanie z 26.07.2022 WIZJA.pdf pdf 300 2022-07-26 15:07:38 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłosenia_08da7467-e712-9825-39e4-73000faf7553.pdf pdf 36.22 2022-08-02 13:49:12 Public message
zmiana terminu 2.08.2022.pdf pdf 645.76 2022-08-02 13:49:12 Public message
pytanie i modyfikacje z 1.08.2022.pdf pdf 318.84 2022-08-03 14:31:23 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II_08da754a-2308-58bf-d580-06000ec4580c.pdf pdf 39 2022-08-03 14:33:26 Public message
Informacja z otwarcia 40z2022.pdf pdf 440.9 2022-08-08 11:35:05 Public message

Announcements

2022-08-08 11:35 Zamówienia Publiczne Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-08 09:00 Buyer message działając na podst. art. 222 ust. 4 oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 3 262 382,83 zł.
2022-08-03 14:33 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje SWZ

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-08-03 14:31 Zamówienia Publiczne 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, zgodnie
z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ), odpowiada na pytania wykonawców , Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje SWZ

pytanie i modyfikac [...].pdf

2022-08-02 13:49 Zamówienia Publiczne
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.:
- Termin składania ofert: do dnia 08.08.2022 r., godz. 09:00.
- Termin otwarcia ofert 08.08.2022 r., godz. 09:30.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana terminu 2.08. [...].pdf

2022-07-26 15:07 Zamówienia Publiczne 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu, zwany dalej „Zamawiającym”, zgodnie
z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm. ), odpowiada na pytania wykonawców.

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień: 29 lipca 2022 r., godz. 9:00.

pytanie z 26.07.2022 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 447