Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 262-10/2022 Modernizacja urządzeń sieci szkieletowej w budynkach Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 19-07-2022 14:13:00
Placing offers : 29-07-2022 10:00:00
Offers opening : 29-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 144.95 2022-07-19 14:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1189.04 2022-07-19 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 667.3 2022-07-19 14:13:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 605.52 2022-07-19 14:13:00 Proceeding
edytowalne załączniki.docx docx 62.69 2022-07-21 12:32:21 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWA.pdf pdf 518.18 2022-07-21 12:32:21 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 38.17 2022-07-21 12:32:21 Public message
ZMODYFIKOWAŁNY ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf pdf 606.8 2022-07-21 12:32:21 Public message
ZMODYFIKOWANE SWZ.pdf pdf 1194.28 2022-07-21 12:32:21 Public message
odpowiedzi na pytania II.pdf pdf 374.67 2022-07-25 10:23:25 Public message
informacja o ofertach.pdf pdf 423.82 2022-07-29 13:16:09 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 428.57 2022-08-16 12:38:31 Public message

Announcements

2022-08-16 12:38 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający udostępnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-29 13:16 Ewa Świątek Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu

informacja o ofertac [...].pdf

2022-07-29 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 651 900,00 PLN
2022-07-25 10:23 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. Zamawiający w załączaniu przekazuje treści zapytań wraz wyjaśnieniami

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-07-21 12:32 Ewa Świątek Działając na podstawie art 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. oraz art. 286 ust. 7 Zamawiający w załączaniu przekazuje wyjaśnienia treści SWZ oraz modyfikacje SWZ

edytowalne załącznik [...].docx

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

ZMODYFIKOWAŁNY ZAŁĄC [...].pdf

ZMODYFIKOWANE SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 393