Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00266158/01 SR.272.rb.26.2022.RG „Rozbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w miejscowości Marzęcino – I etap na dł. ok 600 m”.

Deadlines:
Published : 19-07-2022 13:18:00
Placing offers : 03-08-2022 09:00:00
Offers opening : 03-08-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.68 2022-07-19 13:18:00 Proceeding
2. SWZ chodnik Marzęcino-sig.pdf pdf 882.46 2022-07-19 13:18:00 Proceeding
3. Załączniki od nr 1 do nr 4.docx docx 69.02 2022-07-19 13:18:00 Proceeding
4. Załączniki od nr 5 do nr 6.docx docx 57.77 2022-07-19 13:18:00 Proceeding
5. Projekt techniczny.pdf pdf 3865.94 2022-07-19 13:18:00 Proceeding
6. Przedmiar robót.pdf pdf 248.59 2022-07-19 13:18:00 Proceeding
7. STWiORB.pdf pdf 1853.38 2022-07-19 13:18:00 Proceeding
8. Zgłoszenie zamierzenia budowlanego.pdf pdf 123.17 2022-07-19 13:18:00 Proceeding
9. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.pdf pdf 41.74 2022-07-19 13:18:00 Proceeding
1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.21 2022-07-26 09:16:06 Proceeding
10. Informacje z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 266.34 2022-08-03 13:35:24 Public message
11. Zawiadomienie o wyborze-sig.pdf pdf 295.76 2022-08-08 15:15:29 Public message
12. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.85 2022-08-23 11:21:27 Public message

Announcements

2022-08-23 11:21 Roman Gaza 12. Ogłoszenie o wyniku postępowania

12. Ogłoszenie o wyn [...].pdf

2022-08-08 15:15 Roman Gaza 11. Zawiadomienie o wyborze-sig

11. Zawiadomienie o [...].pdf

2022-08-03 13:35 Roman Gaza 10. Informacje z otwarcia ofert-sig

10. Informacje z otw [...].pdf

2022-08-03 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości: 485.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 688