Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 46/I/MUND/2022 Dostawa krawatów koloru czarnego WTU 30/WOBWSM część I

Magdalena Tometczak
4 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Published : 19-07-2022 10:04:00
Placing offers : 03-08-2022 10:00:00
Offers opening : 03-08-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia posiadanych środków finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.


Część I - Krawat koloru czarnego WTU 30/WOBWSM - zamówienie gwarantowane - 1000 szt.

Część I - Krawat koloru czarnego WTU 30/WOBWSM - zamówienie opcjonalne - 500 szt.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
krawaty wzór umowy.pdf pdf 5484.86 2022-07-19 10:04:00 Proceeding
Wykaz Podwykonawców.docx docx 12.15 2022-07-19 10:04:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Krawat koloru czarnego WTU 30/WOBWSM część I - ZAMÓWIENIE GWARANTOWANE Zgodnie z WTU 30/WOBWSM - załącznik nr 8 do wzoru umowy. Data zatwierdzenia WTU i wzoru do produkcji seryjnej lub data ostatniej karty zmian - 19.01.2022 r. 1000 pc. - (0)
2 Krawat koloru czarnego WTU 30/WOBWSM część I - ZAMÓWIENIE OPCJONALNE Zgodnie z WTU 30/WOBWSM - załącznik nr 8 do wzoru umowy. Data zatwierdzenia WTU i wzoru do produkcji seryjnej lub data ostatniej karty zmian - 19.01.2022 r. 500 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 90 dni od dnia podpisania umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Zaświadczenie wydane przez Komendanta WOBWSM, jako podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, o posiadaniu wzoru zakładowego zgodnego z obowiązującą w dniu uruchomienia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego WDTT i wzorem do produkcji seryjnej (z datą wystawienia późniejszą niż 27.10.2008 r.) - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca (lub wykonujący kompletny przedmiot umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia również w ramach konsorcjum) zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą Zaświadczenia wydanego przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej (WOBWSM). Zamawiający wymaga załącznika. Attachment required (0)
6 Warunki gwarancji - Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Wykaz podwykonawców - W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw podwykonawców, jeżeli są już znani. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców. Zamawiający wymaga załącznika.

Wykaz Podwykonawców. [...].docx

(0)
8 Miejsce dostawy - Do Składów Regionalnych Baz Logistycznych - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 589