Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1844/22/108/T Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

Deadlines:
Published : 25-07-2022 09:08:00
Placing offers : 22-08-2022 10:00:00
Offers opening : 22-08-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS141-403951-pl.pdf pdf 147.54 2022-07-25 09:08:00 Proceeding
SWZ WZP.1844.22.108.T.doc doc 623.5 2022-07-25 09:08:00 Proceeding
SWZ WZP.1844.22.108.T.pdf pdf 1519.18 2022-07-25 09:08:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 296.5 2022-07-25 09:08:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 65.5 2022-08-22 11:17:39 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 86.52 2022-08-22 11:17:39 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 87.89 2022-08-30 14:06:10 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 86.33 2022-08-31 15:15:45 Public message
2022-OJS187-530056-pl.pdf pdf 137.36 2022-09-28 09:14:08 Public message

Announcements

2022-09-28 09:14 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2022-OJS187-530056-p [...].pdf

2022-08-31 15:15 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd. nr 2

informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-30 14:06 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd. nr 1

informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-22 11:17 Piotr Sobieraj Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-22 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 11.070.000,00 PLN brutto, w podziale na zadania:
1) Zadanie nr 1 - 8.733.000,00 PLN brutto,
2) Zadanie nr 2 - 2.337.000,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 723