Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKiOŚ.271.8.2022 Zaprojektowanie i wykonanie ciągów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kamionka Wielka

Deadlines:
Published : 15-07-2022 11:08:00
Placing offers : 01-08-2022 09:00:00
Offers opening : 01-08-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 208.34 2022-07-15 11:08:00 Proceeding
1. SWZ - Zaprojektowanie i wykonanie ciągów oświetlenia drogowego.pdf pdf 507.57 2022-07-15 11:08:00 Proceeding
1.1. zał. nr 1 - PFU.pdf pdf 223.51 2022-07-15 11:08:00 Proceeding
1.2. zał. nr 2 - Wzór umowy.pdf pdf 475.25 2022-07-15 11:08:00 Proceeding
Załączniki nr 3-9 do SWZ.zip zip 345.76 2022-07-15 11:08:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #640323.pdf pdf 216.11 2022-08-01 14:52:13 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_ Zadanie 1 i 4-7.pdf pdf 269.22 2022-08-03 11:36:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #650036.pdf pdf 158.41 2022-08-16 14:47:14 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert_Zadanie 2 i 3_GKiOŚ.271.8.2022.pdf pdf 175.83 2022-08-24 12:22:35 Public message

Announcements

2022-08-24 12:22 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (Zadanie 2 i 3).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-08-16 14:47 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-03 11:36 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Zadanie 1 i 4-7).

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-08-01 14:52 Ewelina Górska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-01 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 335.000,00 zł brutto, w tym: Zadanie 1 - 90.000,00 zł, Zadanie 2 - 90.000,00 zł, Zadanie 3 - 30.000,00 zł, Zadanie 4 - 20.000,00 zł, Zadanie 5 - 40.000,00 zł, Zadanie 6 - 55.000,00 zł, Zadanie 7 - 10.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 591