Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przebudowa drogi w miejscowości Włodowice – Krajanów – Etap II

Marcin Bernat
Gmina Nowa Ruda
Deadlines:
Published : 14-07-2022 21:53:00
Placing offers : 29-07-2022 09:00:00
Offers opening : 29-07-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Przebudowa drogi W-K e_2 12.07.2022.pdf pdf 380.81 2022-07-14 21:53:00 Proceeding
Załączniki SWZ Przebudowa drogi W-K e_2 12.07.2022.docx docx 83.89 2022-07-14 21:53:00 Proceeding
umowa NOWA przebudowa drogi W-K e_2 22.06.2022_v02.docx docx 80.78 2022-07-14 21:53:00 Proceeding
Ogłoszenie Przebudowa drogi W-K e_2 p_2 14.07.2022.pdf pdf 111.11 2022-07-14 21:53:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 61317.95 2022-07-14 21:53:00 Proceeding
Przedmiar robót do wypełnienia.xlsx xlsx 12 2022-07-14 21:53:00 Proceeding
Informacja z otrwarcia ofert.pdf pdf 216.84 2022-07-29 16:44:21 Public message
SKM_C224e22081205470.pdf pdf 264.19 2022-08-12 17:49:34 Public message

Announcements

2022-08-12 17:49 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

SKM_C224e22081205470 [...].pdf

2022-07-29 16:44 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informację o ofertach złożonych w postępowaniu

Informacja z otrwarc [...].pdf

2022-07-29 09:00 Buyer message Na realizację niniejszego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć gross 3 746 597,93 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 556