Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OPWiK/25/P/2022 Dostawa materiałów wodociągowych

Przetargi OPWIK
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 13-07-2022 13:05:00
Placing offers : 13-07-2022 13:19:57
Offers opening : 13-07-2022 13:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami oraz zasady porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

W sprawach merytorycznych: Adam Ustaszewski- 539 970 682 oraz Rafał Boruch- 532 452 308.


Określenie przedmiotu zamówienia:

a)   Dostawa materiałów wodociągowych do Zamawiającego.

b)   Materiały objęte zamówieniem Wykonawca przywiezie do siedziby Zamawiającego własnym kosztem i transportem.

c)   Dostawa materiałów odbywać się będzie w terminie 7 dni od otrzymania zlecenia.

d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na materiały objęte zamówieniem udzielił minimum 24 miesiące gwarancji.


- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2022-07-13 13:19 Przetargi OPWIK Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Błąd po stronie Zamawiającego

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Rura PE100 RC PN10 SDR17 DN/OD110mm (RC w całym przekroju) - 96 m - (0)
2 Trójnik żeliwny sferoidalny kołnierzowy DN150/100 - 1 pc. - (0)
3 Trójnik żeliwny sferoidalny kołnierzowy DN100/80 - 2 pc. - (0)
4 Łącznik żeliwny rura – kołnierz DN150 SUPA MAXI (AVK) - 2 pc. - (0)
5 Zasuwa żeliwna sfero kołnierzowa długa DN80 AVK PN10 - 2 pc. - (0)
6 Zasuwa żeliwna kielichowa DN32 do rur PE (AVK) - 5 pc. - (0)
7 Obudowa zasuwy teleskopowa DN80 AVK (1050-1750) - 2 pc. - (0)
8 Obudowa zasuwy teleskopowa DN32 AVK (1050-1750) - 5 pc. - (0)
9 Skrzynki uliczne do zasuw typu 80/31 AVK - 10 pc. - (0)
10 Kołnierz żeliwny sfero. Ślepy DN100 - 1 pc. - (0)
11 Hydrant żeliwny sfero nadziemny DN80 łamliwy z podwójnym odcięciem JAFAR 8003 - 1 pc. - (0)
12 Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 DN110 - 4 pc. - (0)
13 Kołnierz stalowy DN110/100 - 4 pc. - (0)
14 Kolano PE100 SDR11 PN16 elektrooporowe DN110/22,5st - 2 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). - Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam" (0)
6 Karty katalogowe, ATESTY PZH, Deklaracje właściwości użytkowych/ deklaracje zgodności - Proszę dołączyć Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 160