Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSO.271.1.2022 ,,Dostawa sprzętu i oprogramowania IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Pacanów”

Wiesław Skop
Gmina Pacanów
Deadlines:
Published : 13-07-2022 12:47:00
Placing offers : 22-07-2022 09:00:00
Offers opening : 22-07-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego.docx docx 182.67 2022-07-13 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.docx docx 208.43 2022-07-13 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy.docx docx 178.88 2022-07-13 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór umowy.docx docx 185.64 2022-07-13 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wykaz dostaw.doc doc 194 2022-07-13 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności_braku przynaleznosci do grupy kapitałowej.doc doc 200.5 2022-07-13 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia.doc doc 197.5 2022-07-13 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 8- oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby- jeśli dotyczy.docx docx 177.86 2022-07-13 12:47:00 Proceeding
08da64aa-17bc-0944-c280-e9000fe0bea4.pdf pdf 139.11 2022-07-13 12:47:00 Proceeding
Dostawa sprzętu i oprogramowania IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Pacanów- SWZ.doc doc 361.5 2022-07-13 12:47:00 Proceeding
Odpowiedz na pytanie Cyfrowa gmina.PDF PDF 123.6 2022-07-19 15:24:42 Public message
Kwota przeznaczona na realizacje zamowienia (1).PDF PDF 91.11 2022-07-22 09:02:44 Public message
Protokol otwarcia ofert (1).pdf pdf 125.37 2022-07-22 13:08:06 Public message
Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.PDF PDF 132.62 2022-08-03 14:53:50 Public message

Announcements

2022-08-03 14:53 Wiesław Skop Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie_o_wybo [...].PDF

2022-07-22 13:08 Wiesław Skop Protokół z otwarcia ofert

Protokol otwarcia of [...].pdf

2022-07-22 09:02 Wiesław Skop Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Kwota przeznaczona n [...].PDF

2022-07-19 15:24 Wiesław Skop Informacja dla Wykonawców

Odpowiedz na pytanie [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 531