Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Z.270.1.4.2022 Budowa leśniczówki Dębice wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Mirosław Kędroń
Nadleśnictwo Włocławek
Deadlines:
Published : 14-07-2022 13:57:00
Placing offers : 29-07-2022 09:00:00
Offers opening : 29-07-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. SWZ.zip zip 63250.28 2022-07-14 13:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 585.61 2022-07-14 13:57:00 Proceeding
Ogłoszenienie Budowa leśniczówki Dębice.pdf pdf 165.75 2022-07-14 13:57:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 283.82 2022-07-29 13:31:44 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 131.07 2022-08-01 14:31:43 Public message

Announcements

2022-08-01 14:31 Mirosław Kędroń Nadleśnictwo Włocławek publikuje w załączeniu informację o unieważnieniu postępowania.

informacja o unieważ [...].pdf

2022-07-29 13:31 Mirosław Kędroń W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-29 09:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ), Nadleśnictwo Włocławek informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/ w zadania wynosi: 1313676,49zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 459