Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.33.2022.IKP Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Iwona Kozłowska-Pieczkowska
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Deadlines:
Published : 18-07-2022 09:25:00
Placing offers : 16-08-2022 09:30:00
Offers opening : 16-08-2022 09:50:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 2703.84 2022-07-18 09:25:00 Proceeding
SWZ cz. I.zip zip 1416.15 2022-07-18 09:25:00 Proceeding
SWZ cz.II-projekt umowy.zip zip 1423.54 2022-07-18 09:25:00 Proceeding
odp.na pytania.pdf pdf 588.31 2022-08-01 09:51:37 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 394.7 2022-08-16 11:13:58 Public message
wynik Platforma.pdf pdf 396.71 2022-09-15 13:13:10 Public message
ogłoszenie o udzieleniu 2022-OJS238-687221-pl.pdf pdf 276.09 2022-12-09 09:56:39 Public message

Announcements

2022-12-09 09:56 Iwona Kozłowska-Pieczkowska ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-09-15 13:13 Iwona Kozłowska-Pieczkowska w załączeniu informacja o rozstrzygnięciu postepowania

wynik Platforma.pdf

2022-08-16 11:13 Iwona Kozłowska-Pieczkowska Informacja z otwarcia, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm)

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-16 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty:
Zamówienie częściowe nr 1 – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupy taryfowe C, G, R – kwota 31 548 845,25 zł gross
Zamówienie częściowe nr 2 – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów – grupa taryfowa B – kwota 14 423 410,50 zł gross (zamówienie podstawowe) i kwota 15 310 548,00 zł gross (zamówienie z prawem opcji),
Zamówienie częściowe nr 3 – Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego – kwota 21 389 483,52 zł brutto
2022-08-01 09:51 Iwona Kozłowska-Pieczkowska odpowiedzi na pytania złożone do postępowania

odp.na pytania.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1167