Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 17/ZP/PN/22 Usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Deadlines:
Published : 22-07-2022 09:24:00
Placing offers : 10-08-2022 09:30:00
Offers opening : 10-08-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu - 2022-OJS140-399347-pl.pdf pdf 132.05 2022-07-22 09:24:00 Proceeding
Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 51.97 2022-07-22 09:24:00 Proceeding
Sprzatanie - JEDZ (5).xml xml 101.81 2022-07-22 09:24:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 360.36 2022-07-22 09:24:00 Proceeding
17.22 Wyjaśnienia treści SWZ.docx docx 758.26 2022-07-29 14:56:32 Public message
17.22 Modyfikacja treści SWZ.docx docx 762.36 2022-07-29 14:57:58 Public message
17.22 Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.xml xml 108.81 2022-07-29 14:57:58 Public message
2 Modyfikacja SWZ- Zmiana terminu składania ofert.docx docx 707.9 2022-08-03 12:15:22 Public message
Opublikowane ogłoszenie zmian.docx docx 53.7 2022-08-05 09:43:43 Public message
Opublikowane ogłoszenie zmian.pdf pdf 88.24 2022-08-05 09:43:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 785.5 2022-08-10 10:39:14 Public message
Informacja o wyborze na stronę.docx docx 764.92 2022-08-24 13:11:34 Public message

Announcements

2022-08-24 13:11 Mariola Jędrzejczak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].docx

2022-08-10 10:39 Marzena Kolasa informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2022-08-10 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 11 727 592,60 zł
2022-08-05 09:43 Marzena Kolasa Opublikowane ogłoszenie zmian

Opublikowane ogłosze [...].docx

Opublikowane ogłosze [...].pdf

2022-08-03 12:15 Marzena Kolasa Modyfikacja treści SWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

2 Modyfikacja SWZ- Z [...].docx

2022-07-29 15:00 Mariola Jędrzejczak Zamawiający informuje, że zmianie ulegnie termin składania i otwarcia ofert.
2022-07-29 14:57 Mariola Jędrzejczak Modyfikacja treści SWZ

17.22 Modyfikacja tr [...].docx

17.22 Zmodyfikowany [...].xml

2022-07-29 14:56 Mariola Jędrzejczak Wyjaśnienia treści SWZ

17.22 Wyjaśnienia tr [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 451