Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 08/2022 „Sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych”

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 22-07-2022 09:31:00
Placing offers : 23-08-2022 09:00:00
Offers opening : 23-08-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 4 - JEDZ.doc doc 181.5 2022-07-22 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 42.5 2022-07-22 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenia wykonawcy-wykonawców z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 26.08 2022-07-22 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - ośw. dot. akt. infor..docx docx 16.61 2022-07-22 09:31:00 Proceeding
Dz.U. S 2022S 140-397333.pdf pdf 16470.15 2022-07-22 09:31:00 Proceeding
SWZ.docx docx 83.99 2022-07-22 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 122 2022-07-22 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 2- Formularz cenowy.xlsx xlsx 180.25 2022-07-22 09:31:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc doc 107.5 2022-07-22 09:31:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ-sig.pdf pdf 605.65 2022-08-16 14:50:53 Public message
Załącznik nr 3_v2 - Wzór umowy.doc doc 106 2022-08-16 14:50:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert 08_2022.pdf pdf 337.5 2022-08-23 14:32:13 Public message
Kwota przeznaczona na sfinalizowanie zamówienia.pdf pdf 309.34 2022-08-23 09:00:00 Public message

Announcements

2022-08-23 14:32 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-23 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto-zgodnie z załącznikiem

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2022-08-16 14:50 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający umieszcza Wyjaśnienia treści SWZ wraz z załącznikiem.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Załącznik nr 3_v2 - [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1280