Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: JRP.271.1.1.2022 Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej do ZUOK „Orli Staw”

Deadlines:
Published : 11-07-2022 15:18:00
Placing offers : 26-08-2022 12:00:00
Offers opening : 26-08-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 144.26 2022-07-11 15:18:00 Proceeding
SWZ.docx docx 188.18 2022-07-11 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1-OPZ.docx docx 67.15 2022-07-11 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2-Projektowane postanowienia umowy.doc doc 161.5 2022-07-11 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty oraz zalacznik 3.1 i 3.2.docx docx 85.63 2022-07-11 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Wzor_Wykazu_wykonanych_dostaw.docx docx 62.71 2022-07-11 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Klauzula_informacyjna.docx docx 66.89 2022-07-11 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6-Oswiadczenie_wykonawcy_wykonawcow.docx docx 71.68 2022-07-11 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7-oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.docx docx 66.15 2022-07-11 15:18:00 Proceeding
Zalacznik_nr_8-Oswiadczenie_o_aktualnosci.DOC DOC 104 2022-07-11 15:18:00 Proceeding
Sprostowanie.Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 104.41 2022-07-19 11:22:16 Public message
Pytania_wyjasnienia_zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 660.41 2022-08-03 14:15:50 Public message
Sprostowanie_Ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji.pdf pdf 67.54 2022-08-03 14:15:50 Public message
Zalacznik_nr_1_do pisma_z_dnia_29-07-2022.docx docx 71.91 2022-08-03 14:15:50 Public message
Zalacznik_nr2_do_pisma_z_dnia_28-07-2022.docx docx 72.81 2022-08-03 14:15:50 Public message
Pytania_wyjasnienia.pdf pdf 473.38 2022-08-04 13:53:24 Public message
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 460.48 2022-08-26 12:09:42 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 562.73 2022-08-26 14:55:20 Public message
Informacja_o_wyborze.pdf pdf 483.8 2022-10-07 08:10:43 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 108.88 2022-11-25 09:57:50 Public message

Announcements

2022-11-25 09:57 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2022-10-07 08:10 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-08-26 14:55 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2022-08-26 12:09 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

2022-08-04 13:53 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytanie oraz wyjaśnienia.

Pytania_wyjasnienia. [...].pdf

2022-08-03 14:15 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza pytania wraz z wyjaśnieniami, zmianę treści SWZ oraz sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Pytania_wyjasnienia_ [...].pdf

Sprostowanie_Oglosze [...].pdf

Zalacznik_nr_1_do pi [...].docx

Zalacznik_nr2_do_pis [...].docx

2022-07-19 11:22 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Sprostowanie.Ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1126