Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2022 Remont kotłowni gazowej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czersku

Aleksandra Stasińska
Gmina Czersk Department: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czersku
Deadlines:
Published : 11-07-2022 14:25:00
Placing offers : 26-07-2022 09:00:00
Offers opening : 26-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1957.07 2022-07-11 14:25:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 138.87 2022-07-11 14:25:00 Proceeding
SWZ.docx docx 86.48 2022-07-11 14:25:00 Proceeding
Projekt techniczny opis i rysunki.pdf pdf 8247.96 2022-07-11 14:25:00 Proceeding
przedmiar remont kotłowni.pdf pdf 201.65 2022-07-11 14:25:00 Proceeding
specyfikacja techniczna inst.sanitarne administracyjny.pdf pdf 581.63 2022-07-11 14:25:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 463.99 2022-07-11 14:25:00 Proceeding
Wyjasnienie tresci SWZ str. 1.pdf pdf 331.52 2022-07-22 08:02:29 Public message
Wyjasnienie tresci SWZ str. 2.pdf pdf 69.08 2022-07-22 08:02:29 Public message
WYJASNIENIE TRESCI SWZ.odt odt 13.62 2022-07-22 08:02:29 Public message
INFORMACJA Z OTWRACIA.pdf pdf 202.63 2022-07-26 12:29:33 Public message
informacja.docx docx 39.11 2022-07-26 12:29:33 Public message
uniewaznienie .odt odt 10.91 2022-07-26 14:58:12 Public message
UNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf pdf 175.36 2022-07-26 14:58:12 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 60.88 2022-07-27 10:12:13 Public message

Announcements

2022-07-27 10:12 Aleksandra Stasińska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-26 14:58 Aleksandra Stasińska INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

uniewaznienie .odt

UNIEWAZNIENIE POSTĘP [...].pdf

2022-07-26 12:29 Aleksandra Stasińska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWRACI [...].pdf

informacja.docx

2022-07-26 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 317280,38 zł brutto
2022-07-22 08:02 Arleta Matusik Wyjasnienie tresci SWZ

Wyjasnienie tresci S [...].pdf

Wyjasnienie tresci S [...].pdf

WYJASNIENIE TRESCI S [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 878