Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dowóz wraz z opieką dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2022/2023 – etap I, Numer sprawy: OR.271.9.2022

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 08-07-2022 12:17:00
Placing offers : 19-07-2022 09:00:00
Offers opening : 19-07-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-ogłoszenie o zamówieniu-08da60c6-7cad-7b16-d966-f1000dc06bf3.pdf pdf 126.49 2022-07-08 12:17:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.9.2022.pdf pdf 495.14 2022-07-08 12:17:00 Proceeding
01-SWZ OR.271.9.2022-skan.pdf pdf 13198.3 2022-07-08 12:17:00 Proceeding
02-załącznik nr 1 form. ofertowy, 2 ośw. wstępne.doc doc 99 2022-07-08 12:17:00 Proceeding
03-zał. 2A-ośw. podmiotu udostępniającego, 3-zobowiązanie podmiotu udostępniającego.doc doc 63 2022-07-08 12:17:00 Proceeding
04-załączniki 4, 5, 6, 7 i 8-wykaz usług, osób, narzędzi oraz ośw. o aktualności i grupie kapit.doc doc 85 2022-07-08 12:17:00 Proceeding
05-zał. nr 9-projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 279.77 2022-07-08 12:17:00 Proceeding
06-zał. nr 9a - zał nr 1 do projektowanych postanowień umowy-trasy-plan 2022-23.xlsx xlsx 14.46 2022-07-08 12:17:00 Proceeding
07-zał. nr 9b - zał nr 2 do projektowanych postanowień umowy-dodatkowe inf. o trasach.doc doc 86.5 2022-07-08 12:17:00 Proceeding
zmiany zapisów w SWZ.pdf pdf 268.42 2022-07-13 10:56:02 Public message
zmiany zapisów w SWZ-skan.pdf pdf 363.83 2022-07-13 10:56:02 Public message
02-załącznik nr 1 form. ofertowy, 2 ośw. wstępne-POPRAWIONY.doc doc 99 2022-07-13 10:56:02 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 251.7 2022-07-19 15:03:17 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 289.78 2022-07-19 15:03:17 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 249.67 2022-07-27 13:20:34 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-skan.pdf pdf 359.26 2022-07-27 13:20:34 Public message

Announcements

2022-07-27 13:20 Ewa Jonienc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w załączeniu.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-07-19 15:03 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-19 09:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 95.000,00 zł brutto.
2022-07-13 10:56 Ewa Jonienc Zmiany w zapisach SWZ oraz POPRAWIONY formularz ofertowy - pliki w załączeniu.

zmiany zapisów w SWZ [...].pdf

zmiany zapisów w SWZ [...].pdf

02-załącznik nr 1 fo [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 473