Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 48/7/2022/ZO DOSTAWA ARTYKUŁOW CHEMICZNYCH DO SPÓŁKI MIESZKANIOWEJ W KAMIENNEJ GÓRZE

Deadlines:
Published : 08-07-2022 11:02:00
Placing offers : 06-12-2022 12:59:53
Offers opening : 22-07-2022 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZO_Dostawa chemicznych_48.7.2022.ZO.pdf pdf 196.06 2022-07-08 11:02:00 Proceeding
2_Wykaz - art. chemiczne.pdf pdf 114.93 2022-07-08 11:02:00 Proceeding
3_Formularz cen jednostkowych_ art. chemiczne.xls xls 57 2022-07-08 11:02:00 Proceeding
4_umowa na art. chemiczne.pdf pdf 146.48 2022-07-08 11:02:00 Proceeding
3_Formularz cen jednostkowych_ art. chemiczne.xls xls 57 2022-07-08 11:02:00 Subject of the order
Informacja z otwarcia ofert_art, chemiczne.pdf pdf 122.73 2022-07-26 14:10:11 Public message

Announcements

2022-12-06 12:59 Anna Wołyniec Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.
2022-07-26 14:10 Anna Wołyniec Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa art. chemicznych dostawa artykułów chemicznych

3_Formularz cen jedn [...].xls

1 pc. Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
H. Sienkiewicza 3
58-400, Kamienna Góra
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7076 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 12 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Termin związania ofertą - 30 dni i biegnie od dnia otwarcia ofert. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Polisa OC - Zamawiający wymaga złożenia polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Attachment required (0)
6 Referencje - Zamawiający wymaga przedłożenia referencji lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie w zakresie zamówienia. Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 349