Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/2022 Fizyczna ochrona mienia i budynku obiektu zwanego Akademią Rycerską dla Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy.

Grzegorz Pala
Urząd Miasta Legnica Department: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego
Deadlines:
Published : 07-07-2022 17:20:00
Placing offers : 18-07-2022 16:00:00
Offers opening : 18-07-2022 16:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


UWAGA:

  • Zamawiający załącza aktualny projekt umowy.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie e-zamówienia - ochrona.pdf pdf 135.08 2022-07-07 17:20:00 Proceeding
strona tytułowa.pdf pdf 181.04 2022-07-07 17:20:00 Proceeding
rozdział 1 - formularz oferty.doc doc 48 2022-07-07 17:20:00 Proceeding
rozdział 2 - instrukcja dla wykonawców.pdf pdf 748.24 2022-07-07 17:20:00 Proceeding
rozdział 3 - projekt umowy.pdf pdf 300.91 2022-07-07 17:20:00 Proceeding
Załączniki1-7.zip zip 48.59 2022-07-07 17:20:00 Proceeding
rozdział 3 - AKTUALNY projekt umowy.pdf pdf 301.15 2022-07-12 17:47:15 Proceeding
Odpowiedzi nr 1.pdf pdf 368.55 2022-07-14 16:34:52 Public message
Odpowiedzi nr 2.pdf pdf 410.39 2022-07-15 16:10:32 Public message
ODRZUCENIE OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM.pdf pdf 207.27 2022-07-23 13:54:31 Public message
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU.pdf pdf 282.78 2022-07-23 13:57:26 Public message
Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert.jpg jpg 325.6 2022-07-18 23:30:41 Public message
NOWE OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU.pdf pdf 294.9 2022-07-25 16:20:00 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 57.48 2022-08-07 13:38:25 Public message

Announcements

2022-08-07 13:38 Grzegorz Pala Ogłoszenie o wyniku postępowania e-zamówienia

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-25 16:20 Grzegorz Pala Nowe ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu.

NOWE OGŁOSZENIE O RO [...].pdf

2022-07-23 13:57 Grzegorz Pala Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZ [...].pdf

2022-07-23 13:54 Grzegorz Pala Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym.

ODRZUCENIE OFERTY W [...].pdf

2022-07-18 23:30 Grzegorz Pala Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

Informacja o wykonaw [...].jpg

2022-07-18 16:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 466 711,20 PLN.
2022-07-15 16:10 Grzegorz Pala W nawiązaniu do zadanych pytań Zamawiający udziela odpowiedzi.

Odpowiedzi nr 2.pdf

2022-07-14 16:34 Grzegorz Pala W nawiązaniu do zadanych pytań Zamawiający udziela odpowiedzi.

Odpowiedzi nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 961