Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PA.271.11.2022.EL „Przebudowa drogi gminnej w Kościelnikach Dolnych z drogi szutrowej na drogę o nawierzchni bitumicznej – Gmina Lubań”

Edyta Liczner
Urząd Gminy Lubań
Deadlines:
Published : 07-07-2022 15:46:00
Placing offers : 05-08-2022 09:00:00
Offers opening : 05-08-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.57 2022-07-07 15:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 12927.16 2022-07-07 15:46:00 Proceeding
formularzeKD.docx docx 187.72 2022-07-07 15:46:00 Proceeding
dok. proj.7z 7z 24210.26 2022-07-07 15:46:00 Proceeding
modyf. - droga Kościelniki D..pdf pdf 312.24 2022-07-13 11:25:46 Public message
umowa-po zmianach.pdf pdf 995.38 2022-07-13 11:25:46 Public message
pyt. i odp. droga Kościelniki D..pdf pdf 187.32 2022-07-29 08:26:08 Public message
inf. o kwocie- droga Kościelniki Dolne.pdf pdf 124.67 2022-08-05 09:10:13 Public message
inf. z otw. of- Kościelniki Dolne.pdf pdf 167.88 2022-08-05 13:44:10 Public message

Announcements

2022-08-05 13:44 Edyta Liczner Informacja z otwarcia ofert

inf. z otw. of- Kośc [...].pdf

2022-08-05 09:10 Edyta Liczner Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

inf. o kwocie- droga [...].pdf

2022-07-29 08:26 Edyta Liczner Wyjaśnienia treści SWZ

pyt. i odp. droga Ko [...].pdf

2022-07-13 11:25 Edyta Liczner Modyfikacja SWZ w zakresie zapisów umowy

modyf. - droga Kości [...].pdf

umowa-po zmianach.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 642