Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PA.271.13.2022.EL II postępowanie na zadanie pn. " Przebudowa drogi ul. Widokowa, Uniegoszcz-Gmina Lubań"

Edyta Liczner
Urząd Gminy Lubań
Deadlines:
Published : 06-07-2022 15:14:00
Placing offers : 05-08-2022 09:00:00
Offers opening : 05-08-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.07 2022-07-06 15:14:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 12764.86 2022-07-06 15:14:00 Proceeding
formularze.docx docx 188.03 2022-07-06 15:14:00 Proceeding
dok. projektowa.zip zip 20891.2 2022-07-06 15:14:00 Proceeding
modyf.SWZ- droga ul.Widokowa.pdf pdf 440.52 2022-07-12 14:02:19 Public message
umowa w.poprawiona.pdf pdf 982.95 2022-07-12 14:10:45 Public message
inf. o kwocie- droga ul. Widokowa.pdf pdf 119.18 2022-08-05 09:08:15 Public message
inf. z otw. ofert- termo.pdf pdf 143.56 2022-08-05 13:40:21 Public message
inf. z otw. ofert. - droga Widokowa.pdf pdf 150.6 2022-08-05 13:41:49 Public message
inf. o wyb. Widokowa.pdf pdf 192.36 2022-08-24 12:47:28 Public message

Announcements

2022-08-24 12:47 Edyta Liczner Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

inf. o wyb. Widokowa [...].pdf

2022-08-05 13:41 Edyta Liczner Informacja z otwarcia ofert

inf. z otw. ofert. - [...].pdf

2022-08-05 13:40 Edyta Liczner Informacja z otwarcia ofert

inf. z otw. ofert- t [...].pdf

2022-08-05 09:08 Edyta Liczner Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

inf. o kwocie- droga [...].pdf

2022-07-12 14:10 Edyta Liczner umowa w. poprawiona

umowa w.poprawiona.p [...].pdf

2022-07-12 14:02 Edyta Liczner Modyfikacja SWZ w zakresie zapisów umowy

modyf.SWZ- droga ul. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 634