Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.272.4.2022 MODERNIZACJA AULI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM, DOSTOSOWANIE OBIEKTU ZS NR 1 DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Deadlines:
Published : 06-07-2022 13:58:00
Placing offers : 21-07-2022 10:00:00
Offers opening : 21-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu _ MODERNIZACJA AULI ZASPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM.pdf pdf 153.23 2022-07-06 13:58:00 Proceeding
SWZ_MODERNIZACJA AULI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM.pdf pdf 1195.6 2022-07-06 13:58:00 Proceeding
I.272.4.2022 Załączniki nr 8,9,10,11 do SWZ.doc doc 87 2022-07-06 13:58:00 Proceeding
I.272.4.2022 Załączniki nr 1,3,4,5,6 do SWZ.doc doc 122 2022-07-06 13:58:00 Proceeding
I.272.4.2022 Załącznik nr od 14.1 do 14.32 do SWZ - Dokumentacja OPZ.zip zip 47879.27 2022-07-06 13:58:00 Proceeding
I.272.4.2022 Załącznik od nr 2A do 2C do SWZ - Przedmiary.zip zip 2714.22 2022-07-06 13:58:00 Proceeding
I.272.4.2022 Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.zip zip 1706.55 2022-07-06 13:58:00 Proceeding
I.272.4.2022 INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU - brak ofert.pdf pdf 564.57 2022-07-21 15:36:14 Public message
I.272.4.2022 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJI ZADANIA.docx docx 12.33 2022-07-21 10:00:00 Public message

Announcements

2022-07-21 15:36 Aneta Krążała INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA

I.272.4.2022 INFORMA [...].pdf

2022-07-21 10:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Zamawiający, informuje, iż na realizację zadania pn.
MODERNIZACJA AULI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM, DOSTOSOWANIE OBIEKTU ZS NR 1 DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
zamierza przeznaczyć środki w wysokości:
- wkład własny Zamawiającego: 514.950,00 zł brutto
oraz
- z budżetu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.420.050,00 zł brutto.
co daje łączną wartość: 1.935.000,00 zł brutto

I.272.4.2022 INFORMA [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 299