Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 128-363926 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Szkół Podstawowych i Przedszkola nr 8 Gminy Miejskiej Tczew.

Deadlines:
Published : 06-07-2022 13:04:00
Placing offers : 08-08-2022 08:00:00
Offers opening : 08-08-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 310.45 2022-07-06 13:04:00 Proceeding
2. SWZ- żywność.doc doc 493.5 2022-07-06 13:04:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 25.35 2022-07-06 13:04:00 Proceeding
4. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo cenowy.xlsx xlsx 2436.17 2022-07-06 13:04:00 Proceeding
5. Załącznik nr 3 - JEDZ.zip zip 78.99 2022-07-06 13:04:00 Proceeding
6. Załącznik nr 4 - informacja o grupie kapitałowej.docx docx 14.84 2022-07-06 13:04:00 Proceeding
7. Załącznik nr 5 - oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 15.24 2022-07-06 13:04:00 Proceeding
8. Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 30.54 2022-07-06 13:04:00 Proceeding
9. Załącznik nr 7- Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 23.61 2022-07-06 13:04:00 Proceeding
10. Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się.docx docx 15.41 2022-07-06 13:04:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 1957.5 2022-08-08 15:00:15 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 163.02 2022-08-10 12:02:43 Public message
Unieważnienie postępowania. doc.pdf pdf 163.5 2022-08-11 14:33:38 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty doc.pdf pdf 198.25 2022-08-18 13:49:56 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty doc..pdf pdf 157.09 2022-08-19 10:34:42 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertydoc..pdf pdf 155.82 2022-08-24 09:21:52 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 398.84 2022-09-16 12:11:34 Public message

Announcements

2022-09-16 12:11 Dorota Kwiatkowska ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-08-24 09:21 Dorota Kwiatkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-19 10:34 Dorota Kwiatkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-18 13:49 Dorota Kwiatkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-11 14:33 Dorota Kwiatkowska Unieważnienie postepowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-08-10 12:02 Dorota Kwiatkowska Unieważnienie postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-08-08 15:00 Dorota Kwiatkowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].doc

2022-08-08 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć 1 043 798,96 zł. na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, w tym na części::

1 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 147 578,30 zł
2 Drób i podroby 123 418,30 zł
3 Pozostałe produkty mięsne 28 227,30 zł
4 Produkty mleczarskie 86 378,15 zł
5 Art.. spożywcze 168 239,41 zł
6 Artykuły mrożone 75 023,40 zł
7 Jabłka 18 612,00 zł
8 Ziemniaki 18 473,00 zł
9 Warzywa i owoce 82 201,75 zł
10 Owoce tropikalne, warzywa i owoce
przetworzone i zakonserwowane 140 931,85 zł
11 Jaja 5 737,50 zł
12 Art.. piekarnicze 40 181,58 zł
13 Wyroby garmażeryjne gotowe mączne,
chłodzone 47 912,92 zł
14 Ryby świeże 60 883,50 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1238