Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zakup sprzętu do realizacji projektu bezzałogowego systemu lądowego pk. "ARIADNA"

Deadlines:
Published : 05-07-2022 15:11:00
Placing offers : 05-07-2022 15:29:44
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specificationsSzanowni Państwo,


Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109

informuje o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny. W załączniku znajduję się opis przedmiotu zamówienia. Wycenę za pośrednictwem platformy zakupowej proszę składać za każde zadanie osobno oraz uzupełnić zestawienie asortymentowo-wartościowe. Ocena składanych ofert odbędzie się za każde zadanie osobno.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 791-722-419 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ARIADNA_OPZ.docx docx 36.83 2022-07-05 15:11:00 Proceeding
ARIADNA_Zestawienie wartościowo-asortymentowe.xlsx xlsx 18.18 2022-07-05 15:11:00 Proceeding

Announcements

2022-07-05 15:29 Agata Fedorszczak Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zwiększenie przedmiotu zamówienia o dodatkowe zadanie

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zadanie nr 1 wg OPZ .Proszę załączyć uzupełnione zestawienie asortymentowo-wartościowe. 1 set Akademia Wojsk Lądowych
Piotra Czajkowskiego 109
51-147, Wrocław
(0)
2 Zadanie nr 2 wg OPZ .Proszę załączyć uzupełnione zestawienie asortymentowo-wartościowe. 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6850 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od otrzymania zamówienia w formie elektronicznej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie Wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 174