Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.14.2022 Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 05-07-2022 13:57:00
Placing offers : 16-08-2022 09:00:00
Offers opening : 16-08-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.). Postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1)       Nazwa zamówienia: Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu.

2)       Miejsce wykonania zamówienia: ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole, działka nr 9/64, obręb Legnickie Pole gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, granice Rzeczypospolitej Polskiej.

3)       Zakres zamówienia obejmuje następujące prace w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu: przebudowę budynku nr 2, dostosowanie w budynku nr 5 istniejącej kuchni do potrzeb zatrudnienia osób z niepełnosprawnością i utworzenie zaplecza socjalnego dla niepełnosprawnych pracowników oraz wymianę nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: zmieniony: 16.08.2022 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08da5e6b-239c-c9d3-2831-760010d4fef3.pdf pdf 111.76 2022-07-05 13:57:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna.zip zip 121457.64 2022-07-05 13:57:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki po zm z 09.08.2022.zip zip 383.65 2022-08-09 14:22:35 Proceeding
Ogłoszenie odpowiedzi na pyt. 1.pdf pdf 172.56 2022-07-18 15:09:10 Public message
Ogłoszenie o przedłuż term sklad i otw ofert.pdf pdf 163.8 2022-07-22 13:08:16 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie terminów z dn. 22.07.2022.pdf pdf 424 2022-07-22 13:08:16 Public message
Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia 08da6628-88ab-f545-c280-e9000fe0cb5e.pdf pdf 39.35 2022-07-22 13:08:16 Public message
Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia 08da73b7-e35d-418a-39e4-73000faf6d1b.pdf pdf 47.71 2022-08-01 14:27:14 Public message
Ogłoszenie o przedłuż 2 term skł i otw of i rękojmi 04.08.2022.pdf pdf 190.51 2022-08-04 11:30:08 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie2 terminów z dn. 04.08.2022.pdf pdf 448.77 2022-08-04 11:30:08 Public message
UMOWA projekt po zmianie z 4VIII2022.pdf pdf 332.05 2022-08-04 11:30:08 Public message
zał 1 formularz ofertowy po zmianie 04.08.2022.doc doc 81 2022-08-04 11:30:08 Public message
Ogłoszenie o ZMIANIE2 ogłoszenia 08da75f8-08a7-725a-d580-06000ec45fc1.pdf pdf 47.71 2022-08-04 11:30:08 Public message
Ogłoszenie w spr zmiany SWZ 05.08.2022.pdf pdf 183.49 2022-08-05 12:02:21 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie3 z dnia 05.08.2022.pdf pdf 448.61 2022-08-05 12:02:21 Public message
UMOWA - projekt po zmianie3 z dnia 05.08.2022.pdf pdf 342.36 2022-08-05 12:02:21 Public message
Wykaz robót po zmianie z 05.08.2022 r..doc doc 60 2022-08-05 12:02:21 Public message
Ogłoszenie o ZMIANIE3 ogłoszenia.pdf pdf 59.68 2022-08-05 12:02:21 Public message
Ogłoszenie w spr zmiany4 SWZ 09.08.2022.pdf pdf 142.38 2022-08-09 14:26:39 Public message
UMOWA - projekt po zmianie4 z dnia 09.08.2022.pdf pdf 343.87 2022-08-09 14:26:39 Public message
Ogłoszenie o ZMIANIE4 ogłoszenia 08da79fe-c09f-1490-9c7e-51000db91598.pdf pdf 47.27 2022-08-09 14:26:39 Public message
INFORMACJA o unieważn brak ofert.pdf pdf 131.51 2022-08-16 10:16:49 Public message

Announcements

2022-08-16 10:16 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo,
informujemy, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.

INFORMACJA o unieważ [...].pdf

2022-08-16 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 9.078.893,61 zł brutto.
2022-08-09 14:26 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, informujemy o zmianach treści projektu umowy dokonanych jako korekta po wprowadzeniu dłuższego okresu realizacji zamówienia i płatności częściowych. Szczegóły w załączonym "Ogłoszeniu w spr zmiany4 SWZ 09.08.2022" wraz z załącznikami.

Ogłoszenie w spr zmi [...].pdf

UMOWA - projekt po z [...].pdf

Ogłoszenie o ZMIANI [...].pdf

2022-08-05 12:02 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, informujemy o zmianach treści SWZ dokonanych w celu zwiększenia konkurencji. Szczegóły w załączonym "Ogłoszeniu w spr zmiany SWZ 05.08.2022" wraz z załącznikami.

Ogłoszenie w spr zmi [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

UMOWA - projekt po z [...].pdf

Wykaz robót po zmian [...].doc

Ogłoszenie o ZMIANIE [...].pdf

2022-08-04 11:30 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, informujemy o kolejnej zmianie terminu składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą. Zamawiający zmienia również treść SWZ w celu doprecyzowania kwestii gwarancji i rękojmi. Szczegóły w ogłoszeniach i zmienionych dokumentach załączonych do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o przedłu [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

UMOWA projekt po zmi [...].pdf

zał 1 formularz ofer [...].doc

Ogłoszenie o ZMIANIE [...].pdf

2022-08-01 14:27 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, informujemy, że do poprzedniego komunikatu zostało załączone nieprawidłowe Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia. Przepraszamy za pomyłkę i załączamy prawidłowe ogłoszenie.

Ogłoszenie o ZMIANIE [...].pdf

2022-07-22 13:08 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, informujemy o zmianie terminu składania ofert, otwarcia ofert i związania ofertą. Szczegóły w ogłoszeniach załączonych do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o przedłu [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

Ogłoszenie o ZMIANIE [...].pdf

2022-07-18 15:09 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie w sprawie wyjaśnienia treści SWZ, załączoną do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie odpowiedz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 917