Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-2380-65/22 Dostawa specjalistycznych mikroskopów cyfrowych dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji w ramach Programu Modernizacji Policji 2022 r.

Deadlines:
Published : 05-07-2022 09:44:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dn. 05.07.2022 r..pdf pdf 61.02 2022-07-05 09:44:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dn. 30.06.2022 r..pdf pdf 132.88 2022-07-05 09:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 645.14 2022-07-05 09:44:00 Proceeding
zał. nr 1.1 i 1.2 oferta cenowa cz. 1 i 2.zip zip 1213.7 2022-07-05 09:44:00 Proceeding
zał. nr 2.1 i 2.2 formularz asortymentowo-cenowy dla cz. 1 i 2.zip zip 896.92 2022-07-05 09:44:00 Proceeding
zał. nr 3 JEDZ.doc doc 180 2022-07-05 09:44:00 Proceeding
zał. nr 3a, 4, 5 i 8 do SWZ.zip zip 1750.66 2022-07-05 09:44:00 Proceeding
zał. nr 6.1 i 6.2 projektowane postanowienia umowy cz. I i II.zip zip 1664.21 2022-07-05 09:44:00 Proceeding
zał. nr 7.1 i 7.2 opis kryteriów oceny ofert dla części 1 i 2.zip zip 910.19 2022-07-05 09:44:00 Proceeding
odpowiedź z dn. 21.07.2022 r. na pytanie z dn. 15.07.2022 r..pdf pdf 268.02 2022-07-21 12:32:12 Public message
odpowiedzi z dn. 28.07.2022 r. na pytania z dn. 19.07.2022 r..pdf pdf 347.58 2022-07-28 12:06:58 Public message
zał. nr 2.2 formularz asortymentowo-cenowy modyfikacja 26.07.2022(1).doc doc 58 2022-07-28 12:06:58 Public message
zał. nr 2.2 formularz asortymentowo-cenowy modyfikacja 26.07.2022(1).pdf pdf 422.03 2022-07-28 12:06:58 Public message
Odp.z dn.02.08.2022r.na zapytania z dn. 22 i 28.07.2022r..pdf pdf 173.41 2022-08-02 09:18:40 Public message
pismo z dnia 02.08.2022r. dot. modyfikacji zał.nr 2.1 do SWZ.pdf pdf 74.13 2022-08-02 14:06:13 Public message
zał. nr 2.1 formularz asortymentowo-cenowy dla cz.1.zip zip 155.91 2022-08-02 14:06:13 Public message
zestawienie ofert z dn. 08.08.2022 r. informacja na platformę zakupową.pdf pdf 292.04 2022-08-08 12:54:14 Public message

Announcements

2022-08-08 12:54 Krzysztof Kliman informacje z otwarcia ofert z dn. 08.08.2022 r. dotyczy części 1 i 2

zestawienie ofert z [...].pdf

2022-08-08 09:00 Buyer message część I - 6460000,00 zł brutto;
część II - 2750000,00 zł brutto
2022-08-02 14:06 Anna Gulbinowicz Zmodyfikowany załącznik nr 2.1 do SWZ.

pismo z dnia 02.08.2 [...].pdf

zał. nr 2.1 formular [...].zip

2022-08-02 09:18 Anna Gulbinowicz Odpowiedzi z dnia 02.08.2022r. na zapytania z dnia 22 i 28.07.2022r.

Odp.z dn.02.08.2022r [...].pdf

2022-07-28 12:06 Krzysztof Kliman odpowiedzi z dn. 28.07.2022 r. na pytania z dn. 19.07.2022 r.

odpowiedzi z dn. 28. [...].pdf

zał. nr 2.2 formular [...].doc

zał. nr 2.2 formular [...].pdf

2022-07-21 12:32 Krzysztof Kliman odpowiedź z dn. 21.07.2022 r. na pytanie z dn. 15.07.2022 r.

odpowiedź z dn. 21.0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1011