Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PA.271.12.2022.EL „Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Edyta Liczner
Urząd Gminy Lubań
Deadlines:
Published : 04-07-2022 15:34:00
Placing offers : 05-08-2022 09:00:00
Offers opening : 05-08-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.28 2022-07-04 15:34:00 Proceeding
PFU ZSP Pisarzowice.pdf pdf 901.32 2022-07-04 15:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 7184.62 2022-07-04 15:34:00 Proceeding
formularze.docx docx 242.95 2022-07-04 15:34:00 Proceeding
wzór umowy.pdf pdf 5517.34 2022-07-04 15:34:00 Proceeding
AUDYT ENERGETYCZNY ZSP Pisarzowice.pdf pdf 1229.64 2022-07-04 15:34:00 Proceeding
OPZ.pdf pdf 519.95 2022-07-04 15:34:00 Proceeding
zestawienie rzeczowo finansowe -Pisarzowice.xlsx xlsx 12.49 2022-07-04 15:34:00 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 512.25 2022-07-20 08:27:33 Public message
Pyt. i odp.-Termo Pisarzowice.pdf pdf 300.39 2022-07-29 08:21:25 Public message
inf. o kwocie- Termomodernizacja -Pisarzowice.pdf pdf 130.08 2022-08-05 09:06:42 Public message
inf. z otw. ofert- termo.pdf pdf 143.56 2022-08-05 13:42:36 Public message
inf. o unieważ..pdf pdf 213.23 2022-08-10 13:53:46 Public message
ogłoszenie o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 58.53 2022-08-10 14:13:53 Public message

Announcements

2022-08-10 14:13 Edyta Liczner Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2022-08-10 13:53 Edyta Liczner Informacja o unieważnieniu postępowania

inf. o unieważ..pdf

2022-08-05 13:42 Edyta Liczner Informacja z otwarcia ofert

inf. z otw. ofert- t [...].pdf

2022-08-05 09:06 Edyta Liczner Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

inf. o kwocie- Termo [...].pdf

2022-07-29 08:21 Edyta Liczner Wyjaśnienia treści SWZ

Pyt. i odp.-Termo Pi [...].pdf

2022-07-20 08:27 Edyta Liczner Wyjaśnienia SWZ- Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 781