Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/2022 Dostawa aparatury RTG oraz sprzętu medycznego na potrzeby ZOZ w Reszlu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu
Deadlines:
Published : 15-07-2022 11:39:00
Placing offers : 09-09-2022 10:00:00
Offers opening : 09-09-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE 2022-OJS135-383262-pl.pdf pdf 179.33 2022-07-15 11:39:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1840.87 2022-07-15 11:39:00 Proceeding
Załączniki nr 1, 3 do 11.zip zip 2864.75 2022-07-15 11:39:00 Proceeding
Zał. nr 2 espd-request (1).zip zip 89.98 2022-07-15 11:39:00 Proceeding
OGŁOSZENIE SPROSTOWANIE 2022-OJS159-453361-pl.pdf pdf 69.19 2022-08-19 11:20:54 Public message
PYTANIA I ODP 25VIII2022.pdf pdf 1745.73 2022-08-25 14:40:55 Public message
ZMODYFIKOWANA SWZ z 25VIII2022.pdf pdf 1863.41 2022-08-25 14:40:55 Public message
ZMODYFIKOWANY ZAŁ NR 4 Projektowane post umowy.pdf pdf 562.84 2022-08-25 14:40:55 Public message
ZMODYFIKOWANY Zał. nr 5 do SWZ_OPZ.docx docx 163.08 2022-08-25 14:40:55 Public message
ZMIANA TREŚCI SWZ z dn 01IX2022r.pdf pdf 718.83 2022-09-01 16:07:12 Public message
ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 5 OPZ do SWZ z dn 01IX2022 .docx docx 163.6 2022-09-01 16:07:12 Public message
OGŁOSZENIE z dn 02IX2022 SPROSTOWANIE 2022-OJS169-477566-pl.pdf pdf 69.58 2022-09-02 09:21:19 Public message
INFORMACJA na podstawie art 222 ust 5 Pzp.pdf pdf 725.36 2022-09-09 12:28:43 Public message
INFORMACJA.pdf pdf 754.19 2022-09-20 14:47:23 Public message
INFORMACJA - WYNIK .pdf pdf 773.08 2022-10-07 13:20:38 Public message

Announcements

2022-10-07 13:20 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu INFORMACJA - WYNIK

INFORMACJA - WYNIK . [...].pdf

2022-09-20 14:47 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu Informacja o poprawionych omyłkach rachunkowych z dn. 20IX2022r.

INFORMACJA.pdf

2022-09-09 12:28 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu INFORMACJA za podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

INFORMACJA na podsta [...].pdf

2022-09-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę: 983 916,00 zł brutto
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia na poszczególne części zamówienia gross wynosi:
Część 1 (Zadanie nr 1) Aparat RTG pracujący w technologii cyfrowej wynosi 890 820,00 zł
Część 2 (Zadanie nr 2) Dostawa aparatu EKG wynosi: 8 640,00 zł
Część 3 (Zadanie nr 3) Dostawa jonizatorów powietrza wynosi: 37 800,00 zł
Część 4 (Zadanie nr 4) Dostawa koncentratorów tlenu wynosi: 46 656,00 zł

2022-09-02 09:21 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu OGŁOSZENIE SPROSTOWANIE z dnia 02.IX.2022r.

OGŁOSZENIE z dn 02IX [...].pdf

2022-09-01 16:07 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu Zmiana treści SWZ z dnia 01IX2022r.

ZMIANA TREŚCI SWZ z [...].pdf

ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZ [...].docx

2022-08-25 14:40 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DN 25.08.2022r. wraz z załącznikami.

PYTANIA I ODP 25VIII [...].pdf

ZMODYFIKOWANA SWZ z [...].pdf

ZMODYFIKOWANY ZAŁ NR [...].pdf

ZMODYFIKOWANY Zał. n [...].docx

2022-08-19 11:20 Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu OGŁOSZENIE SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE SPROSTOWA [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2070