Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN 3/2022 Dostawa żywności

Deadlines:
Published : 01-07-2022 13:19:00
Placing offers : 01-08-2022 12:00:00
Offers opening : 01-08-2022 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS125-352978-pl.pdf pdf 152.82 2022-07-01 13:19:00 Proceeding
JEDZ zał. nr 3.pdf pdf 80.97 2022-07-01 13:19:00 Proceeding
dostawa żywności PN 3-2022 specyfikacja.pdf pdf 1078.11 2022-07-01 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ zasoby.docx docx 23.55 2022-07-01 13:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ projekt umowy.docx docx 36.77 2022-07-01 13:19:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.docx docx 35.03 2022-07-01 13:19:00 Proceeding
zał. nr 2 formularze asortymentowo-cenowe PN 2-2022.xlsx xlsx 28.77 2022-07-01 13:19:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania PN 3-2022.docx docx 20.24 2022-07-20 11:08:11 Public message
Odpowiedzi na pytania II PN 3-2022.docx docx 20.28 2022-07-20 12:51:01 Public message
Sprostowanie ogłoszenia PN 3-2022.docx docx 21.54 2022-07-22 10:27:21 Public message
sprostowanie ogłoszenia 2022-OJS140-398833-pl.pdf pdf 64.24 2022-07-22 10:27:21 Public message
informacja o złożonych ofertach PN 3-2022.docx docx 39.03 2022-08-02 13:16:30 Public message
informacja o wyborze ofert i unieważnieniu zadań PN 3-2022 dostawa żywności.docx docx 57.23 2022-08-18 14:29:51 Public message
2022-OJS179-504373-pl ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 156.62 2022-09-16 11:06:24 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację (2).docx docx 22.05 2022-08-01 12:00:00 Public message

Announcements

2022-09-16 11:06 Alina Mientus Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2022-OJS179-504373-p [...].pdf

2022-08-18 14:29 Alina Mientus Informacja o wyborze ofert i unieważnieniu zadań.

informacja o wyborze [...].docx

2022-08-02 13:16 Alina Mientus Informacja o złożonych ofertach

informacja o złożony [...].docx

2022-08-01 12:00 Buyer message W załączniku

Informacja o kwocie [...].docx

2022-07-22 10:27 Alina Mientus Ogłoszenie o sprostowaniu

Sprostowanie ogłosze [...].docx

sprostowanie ogłosze [...].pdf

2022-07-20 12:51 Alina Mientus Odpowiedzi na pytania II

Odpowiedzi na pytani [...].docx

2022-07-20 11:08 Alina Mientus Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 741