Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PI/PB/01/2022 Budowa budynku przedszkola przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką słupów dawnej magistrali gazowej

Deadlines:
Published : 01-07-2022 13:54:00
Placing offers : 08-09-2022 09:00:00
Offers opening : 08-09-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20220701_SWZ.pdf pdf 350.28 2022-07-01 13:54:00 Proceeding
20220701_Załączniki do SWZ.7z 7z 165.38 2022-07-01 13:54:00 Proceeding
20220701_Dokumentacja Projektowa_cz1.7z 7z 327570.5 2022-07-01 13:54:00 Proceeding
20220701_Dokumentacja Projektowa_cz2.7z 7z 281699.07 2022-07-01 13:54:00 Proceeding
20220701_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 174.88 2022-07-01 13:54:00 Proceeding
20220707_ogłoszenie o zmianie SWZ.pdf pdf 46.8 2022-07-07 15:35:11 Public message
20220707_Wyjaśnienia SWZ nr 1.pdf pdf 239.59 2022-07-07 15:35:11 Public message
20220707_Załączniki do OPZ_A1_A3-A6.7z 7z 329865.67 2022-07-07 15:35:11 Public message
20220707_Załączniki do OPZ_A2.7z 7z 346199.42 2022-07-07 15:35:11 Public message
20220707_Załączniki do OPZ_A7-A10.7z 7z 58246.56 2022-07-07 15:35:11 Public message
20220707_Załączniki do SWZ.7z 7z 165.53 2022-07-07 15:35:11 Public message
20220707_SWZ_zmienione.pdf pdf 352.81 2022-07-07 15:35:11 Public message
20220722_SWZ_zmienione.pdf pdf 358.76 2022-07-22 13:36:47 Public message
20220722_Wyjaśnienia SWZ nr 2.pdf pdf 213.63 2022-07-22 13:36:47 Public message
20220722_Załączniki do OPZ_A1_A3-A6.7z 7z 329865.67 2022-07-22 13:36:47 Public message
20220722_Załączniki do OPZ_A2.7z 7z 346199.42 2022-07-22 13:36:47 Public message
20220722_Załączniki do OPZ_A7-A10.7z 7z 58246.56 2022-07-22 13:36:47 Public message
20220722_Załączniki do SWZ.7z 7z 192.4 2022-07-22 13:36:47 Public message
20220722_Ogłoszenie o zmianie SWZ.pdf pdf 48.1 2022-07-22 13:36:47 Public message
20220728 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.76 2022-07-28 15:04:08 Public message
20220728_SWZ_zmienione.pdf pdf 361.14 2022-07-28 15:04:08 Public message
20220728_Wyjaśnienia SWZ nr 3.pdf pdf 288.41 2022-07-28 15:04:08 Public message
20220728_Załączniki do SWZ.7z 7z 203.2 2022-07-28 15:04:08 Public message
20220728_Załączniki do OPZ_A1_A3-A6.7z 7z 329865.67 2022-07-28 15:04:08 Public message
20220728_Załączniki do OPZ_A2.7z 7z 346199.42 2022-07-28 15:04:08 Public message
20220728_Załączniki do OPZ_A7-A10.7z 7z 58246.56 2022-07-28 15:04:08 Public message
20220804_wyjaśnienia SWZ nr 4.pdf pdf 199.71 2022-08-05 13:55:25 Public message
20220805_A8_Lista wyłączeń z przetargu.7z 7z 158 2022-08-05 13:55:25 Public message
20220810_wyjaśnienia SWZ nr 5.pdf pdf 200.88 2022-08-11 09:34:31 Public message
20220811_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.71 2022-08-11 09:34:31 Public message
20220811_SWZ_zmienione.pdf pdf 362.42 2022-08-11 09:34:31 Public message
20220819_wyjaśnienia SWZ nr 6.pdf pdf 192.65 2022-08-19 12:06:54 Public message
20220830_wyjaśnienia SWZ nr 7.pdf pdf 211.16 2022-08-30 11:14:11 Public message
20220902_wyjaśnienia SWZ nr 8.pdf pdf 206.4 2022-09-02 13:18:56 Public message
20220908_Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 380.52 2022-09-08 13:55:48 Public message
20220929_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 384.68 2022-09-29 15:43:42 Public message
20221026_ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 66.34 2023-02-20 15:45:53 Public message

Announcements

2023-02-20 15:45 Danuta Wojnar Ogłoszenie o wyniku postępowania

20221026_ogłoszenie [...].pdf

2022-09-29 15:43 Danuta Wojnar Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

20220929_Zawiadomien [...].pdf

2022-09-08 13:55 Danuta Wojnar Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

20220908_Informacja [...].pdf

2022-09-02 13:18 Danuta Wojnar Zamawiający publikuje wyjaśnienia nr 8 do SWZ.

20220902_wyjaśnienia [...].pdf

2022-08-30 11:14 Danuta Wojnar Zamawiający publikuje wyjaśnienia nr 7 do SWZ.

20220830_wyjaśnienia [...].pdf

2022-08-19 12:06 Przemysław Kozicki Zamawiający publikuje wyjaśnienia nr 6 do SWZ.

20220819_wyjaśnienia [...].pdf

2022-08-11 09:34 Danuta Wojnar Zamawiający publikuje wyjaśnienia nr 5 do SWZ wraz ze zmienioną Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniem o tejże zmianie. Zamawiający informuję ponadto, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:
Termin składania ofert: 08.09.2022 r., godz. 9:00.
Termin otwarcia ofert: 08.09.2022 r., godz. 9:30.
W związku z powyższym zmianie ulega również termin związania ofertą, który aktualnie będzie upływał w dniu 07.10.2022 r.

20220810_wyjaśnienia [...].pdf

20220811_Ogłoszenie [...].pdf

20220811_SWZ_zmienio [...].pdf

2022-08-05 13:55 Danuta Wojnar Zamawiający publikuje wyjaśnienia nr 4 do SWZ wraz ze zmienioną Specyfikacją Warunków Zamówienia w zakresie załącznika A8 Lista wyłączeń z przedmiotu zamówienia

20220804_wyjaśnienia [...].pdf

20220805_A8_Lista wy [...].7z

2022-07-28 15:04 Danuta Wojnar Zamawiający publikuje wyjaśnienia nr 3 do SWZ wraz ze zmienioną Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniem o tejże zmianie.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i dokonanymi zmianami termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:
Termin składania ofert: 24.08.2022 r., godz. 9:00.
Termin otwarcia ofert: 24.08.2022 r., godz. 9:30.

Ponadto zmianie ulegnie termin związania ofertą, który aktualnie będzie upływał w dniu 22.09.2022 r.

20220728 - Ogłoszeni [...].pdf

20220728_SWZ_zmienio [...].pdf

20220728_Wyjaśnienia [...].pdf

20220728_Załączniki [...].7z

20220728_Załączniki [...].7z

20220728_Załączniki [...].7z

20220728_Załączniki [...].7z

2022-07-22 13:36 Danuta Wojnar Zamawiający publikuje wyjaśnienia nr 2 do SWZ wraz ze zmienioną Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniem o tejże zmianie.

20220722_SWZ_zmienio [...].pdf

20220722_Wyjaśnienia [...].pdf

20220722_Załączniki [...].7z

20220722_Załączniki [...].7z

20220722_Załączniki [...].7z

20220722_Załączniki [...].7z

20220722_Ogłoszenie [...].pdf

2022-07-07 15:35 Danuta Wojnar Zamawiający publikuje wyjaśnienia nr 1 do SWZ wraz ze zmienioną Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniem o tejże zmianie.

20220707_ogłoszenie [...].pdf

20220707_Wyjaśnienia [...].pdf

20220707_Załączniki [...].7z

20220707_Załączniki [...].7z

20220707_Załączniki [...].7z

20220707_Załączniki [...].7z

20220707_SWZ_zmienio [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 4034