Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/06/2022 Dostawa wyposażenia skoczka spadochronowego oraz urządzeń i elementów zabezpieczenia szkolenia spadochronowego

Deadlines:
Published : 30-06-2022 12:56:00
Placing offers : 08-07-2022 08:00:00
Offers opening : 08-07-2022 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.74 2022-06-30 12:56:00 Proceeding
SWZ ZP 06 2022.doc doc 330 2022-06-30 12:56:00 Proceeding
załącznik do umowy - Protokół odbioru.xlsx xlsx 39.38 2022-06-30 12:56:00 Proceeding
załącznik nr 1a - Formularz cenowy.xls xls 163.5 2022-06-30 12:56:00 Proceeding
załącznik nr 4 - OPZ.pdf pdf 545.73 2022-06-30 12:56:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 849.13 2022-07-12 13:39:04 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 853.24 2022-07-15 07:41:32 Public message
wybór najkorzystniejszej oferty ZP 06 2022.pdf pdf 1463.51 2022-07-18 15:15:22 Public message

Announcements

2022-07-18 15:15 Agata WALENTYNOWICZ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr: 1-9

wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-07-15 07:41 Agata WALENTYNOWICZ informacja z otwarcia - wersja poprawiona. Oferta Nr 1 AIR-POL Sp. z o.o. część nr 5 - kwota 159 541,09 zł.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-12 13:39 Agata WALENTYNOWICZ Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-08 08:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia kwoty, jakie zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Wartość zamówienia : 359 432,00 zł netto, 442 101,36 zł. brutto
Część nr 1:
69 630,00 zł. netto, 85 644,90 zł. brutto
Część nr 2:
25 949,00 zł. netto, 31 917,27 zł. brutto
Część nr 3:
81 300,00 zł. netto, 99 999,00 zł. brutto
Część nr 4:
6 024,00 zł. netto, 7 409,52 zł. brutto
Część nr 5:
98 388,00 zł. netto, 121 017,24 zł. brutto
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00232547/01 z dnia 2022-06-30
2022-06-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
Część nr 6:
10 000,00 zł. netto, 12 300,00 zł. brutto
Część nr 7:
22 630,00 zł. netto, 27 834,90 zł. brutto
Część nr 8:
35 500,00 zł. netto, 43 665,00 zł. brutto
Część nr 9:
10 011,00 zł. netto, 12 313,53 zł. brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 957