Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZER-ZP-7/2022 Świadczenie usług polegających na odpłatnym odbiorze i przewozie przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela z miejsca wskazanego przez Zamawiającego uporządkowanych przesyłek oraz stosownej dokumentacji potwierdzającej ich ilość i rodzaj, a następnie nadaniu tych przesyłek na ogólnych zasadach w wyznaczonej placówce pocztowej operatora pocztowego, z którym Zamawiający ma podpisaną umowę na potrzeby Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, jego zespołów terenowych oraz komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z podziałem na 2 części

Deadlines:
Published : 30-06-2022 10:17:00
Placing offers : 11-07-2022 08:30:00
Offers opening : 11-07-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.37 2022-06-30 10:17:00 Proceeding
SWZ PDF.pdf pdf 1252.33 2022-06-30 10:17:00 Proceeding
SWZ SKAN.pdf pdf 28518.32 2022-06-30 10:17:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 150.13 2022-06-30 10:17:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ z dnia 05.07.2022 r.pdf pdf 1398.78 2022-07-05 16:15:34 Public message
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ.pdf pdf 3187.32 2022-07-05 16:15:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.45 2022-07-07 16:36:15 Public message
Zmiana treści SWZ, ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 2852.23 2022-07-07 16:36:15 Public message
Zmodyfikowany Załącznik nr 2a i 2b do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 48.4 2022-07-07 16:36:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 414.48 2022-07-11 11:02:09 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 814.26 2022-07-18 10:47:26 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 91.08 2022-08-03 14:46:54 Public message

Announcements

2022-08-03 14:46 Zamówienia Publiczne Zamawiający w załączeniu przekazuje: Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-18 10:47 Zamówienia Publiczne Zamawiający w załączeniu przekazuje: Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-11 11:02 Zamówienia Publiczne Zamawiający w załączeniu przekazuje: Informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-11 08:30 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 275 000,00 zł brutto, w tym na:
Część 1: 156 000,00 zł;
Część 2: 119 000,00 zł.
2022-07-07 16:36 Zamówienia Publiczne Zamawiający w załączeniu przekazuje:
1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
2) Zmodyfikowany Załącznik nr 2a i 2b do SWZ w wersji edytowalnej;
3) Zmiana treści SWZ, ogłoszenia o zamówieniu oraz przedłużenie terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ, o [...].pdf

Zmodyfikowany Załącz [...].docx

2022-07-05 16:15 Zamówienia Publiczne Zamawiający przekazuje: 1. Odpowiedzi na pytania oraz zmianę treści SWZ z dnia 05.07.2022 r.; 2. Modyfikację treści SWZ z dnia 05.07.2022 r.

Modyfikacja treści S [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 523