Proceeding: 11/ZPS/PKMS/06/2022 Świadczenie, w ramach podwykonawstwa, usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej na obszarze, na którym funkcję organizatora transportu publicznego pełni Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - linia AP1 zad. 3 i 5.

Deadlines:
Published : 30-06-2022 09:10:00
Placing offers: 30-06-2022 12:00:00
Procedure: UE - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 388 pkt. 2 lit.b ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Zamawiający komunikuje się w postępowaniu jedynie z Wykonawcą, którego zaprasza do negocjacji. W niniejszym postępowaniu nie składa się ofert.

Zamawiający upublicznia postępowanie na platformie zakupowej jednak postępowanie nie jest przeznaczone dla każdego Wykonawcy


Wszelka komunikacja, w tym przekazywanie dokumentów w toku negocjacji, odbywa się za pomocą przycisku "Wyślij wiadomość do Zamawiającego" 

 

Pliki należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 116.11 2022-07-08 09:24:04 Public message

Announcements

2022-07-08 09:24 Justyna Krzystanek Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

The number of page views: 76