Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Opróżnianie zbiorników i transport ścieków II/2022

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 29-06-2022 11:48:00
Placing offers : 02-08-2022 12:00:00
Offers opening : 02-08-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 186.34 2022-06-29 11:48:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 390.7 2022-06-29 11:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 15.65 2022-06-29 11:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy wraz z załącznikami.zip zip 730.4 2022-06-29 11:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.67 2022-06-29 11:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.55 2022-06-29 11:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2022-06-29 11:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 25.87 2022-06-29 11:48:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.21 2022-06-29 11:48:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dotyczące konsorcjum.docx docx 25.63 2022-06-29 11:48:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.docx docx 17.87 2022-06-29 11:48:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 81.89 2022-06-29 11:59:44 Proceeding
JEDZ.xml xml 131.08 2022-06-29 11:59:48 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 46.95 2022-08-02 12:49:40 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 31.73 2022-08-03 11:56:28 Public message

Announcements

2022-08-03 11:56 Barbara Dąbrówka Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-08-02 12:49 Barbara Dąbrówka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-02 12:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Zadanie nr 1 - 32 000,00 zł netto/ 34 560,00 zł brutto
Zadanie nr 2 - 30 000,00 zł netto/ 32 400,00 zł brutto
Zadanie nr 3 - 3 000,00 zł netto/ 3 240,00 zł brutto
Zadanie nr 4 2 700,00 zł netto/ 2 916,00 zł brutto
Zadanie nr 5 - 150,00 zł netto/ 162,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 937