Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 262-7/2022 Naprawa dachów na budynkach A, B, D, E, F przy pl. Jana Pawła II nr 2 oraz budynku przy ul. Biegasa 2 Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 29-06-2022 11:35:00
Placing offers : 14-07-2022 10:00:00
Offers opening : 14-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 166.34 2022-06-29 11:35:00 Proceeding
Specyfikacja techniczna roboty dekarskie - załącznik nr 2 do OPZ.pdf pdf 650.7 2022-06-29 11:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1206.9 2022-06-29 11:35:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 711.49 2022-06-29 11:35:00 Proceeding
Załąćznik nr 10 do SWZ - Projektowane postanowioenia umowy.pdf pdf 969.9 2022-06-29 11:35:00 Proceeding
BUD A.pdf pdf 1323.98 2022-06-29 11:35:00 Proceeding
BUD B.pdf pdf 1306.71 2022-06-29 11:35:00 Proceeding
BUD D.pdf pdf 1973.21 2022-06-29 11:35:00 Proceeding
BUD E.pdf pdf 1265.49 2022-06-29 11:35:00 Proceeding
BUD F.pdf pdf 1687.39 2022-06-29 11:35:00 Proceeding
Załączniki edytowalne 1-8.docx docx 57.23 2022-06-29 11:35:00 Proceeding
informacja o ofertach.pdf pdf 426.25 2022-07-14 12:30:21 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 428.86 2022-07-26 12:16:35 Public message

Announcements

2022-07-26 12:16 Ewa Świątek Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-14 12:30 Ewa Świątek Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający przekazuje informację o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu

informacja o ofertac [...].pdf

2022-07-14 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 83 750,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 371