Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa 9 szt. pomp obiegowych marki Wilo do central wentylacyjnych

Deadlines:
Published : 29-06-2022 10:08:00
Placing offers : 13-07-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zmianami).

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 9 szt. fabrycznie nowych pomp obiegowych marki Wilo do central wentylacyjnych.
  2. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty otrzymania zamówienia. Dostawa możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00. Konkretny termin dostawy po uzgodnieniu z koordynatorem, którego dane zostaną wskazane przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia.
  3. Okres gwarancji na dostarczone urządzenia: minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
  4. Miejsce dostawy: obiekt szpitala przy ul. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław.
  5. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
  6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 632781.pdf pdf 236.5 2022-07-13 12:04:08 Public message
Informacja o wyborze oferty - ID 632781.pdf pdf 417.01 2022-07-18 11:49:59 Public message

Announcements

2022-07-18 11:49 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-13 12:04 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-07-04 15:16 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że w dniu 04.07.2022 r. wpłynęło od Wykonawcy zapytanie o następującej treści (cytat):
"Czy zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne innych producentów?"
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie prze Wykonawcę, urządzeń równoważnych innych producentów.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 pompa Wilo Yonos Pico 25/1-6, średnica 1,5, długość montażowa 180mm - 4 pc. - (0)
2 pompa Wilo Yonos Maxo 25/0,5-12, średnica 1,5, długość montażowa 180mm - 2 pc. - (0)
3 pompa Wilo Yonos Maxo 40/0,5-16, średnica DN40, długość montażowa 250mm - 1 pc. - (0)
4 pompa Wilo Yonos Maxo 50/0,5-12, średnica DN50, długość montażowa 280mm - 1 pc. - (0)
5 pompa Wilo Yonos Maxo 65/0,5-16, średnica DN65, długość montażowa 340mm - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6356 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja na dostarczone urządzenia - minimum 12 miesięcy - Proszę podać oferowany okres gwarancji (0)
6 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) - Proszę potwierdzić wpisując „Nie podlegam wykluczeniu” (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 414