Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.TP.26.2.2022.KM Modernizacja dachu - wymiana pokrycia dachu na budynku ul. Sucha 15 w Radomiu

Deadlines:
Published : 30-06-2022 14:38:00
Placing offers : 21-07-2022 10:00:00
Offers opening : 21-07-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 188.51 2022-06-30 14:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 299.24 2022-06-30 14:38:00 Proceeding
Załącznik-Nr-1-do-SWZ-formularz oferty.docx docx 46.34 2022-06-30 14:38:00 Proceeding
Załącznik-Nr-2, 3, 4, 5, 8, 9, 10-do SWZ.docx docx 55.84 2022-06-30 14:38:00 Proceeding
Załącznik-Nr-6-do-SWZ-Wzór-umowy.pdf pdf 221.23 2022-06-30 14:38:00 Proceeding
Załącznik-Nr-7-do-SWZ.zip zip 3770.27 2022-06-30 14:38:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ.pdf pdf 55.17 2022-07-11 13:32:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 55.6 2022-07-21 15:15:20 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 66.14 2022-08-22 11:03:42 Public message

Announcements

2022-08-22 11:03 Katarzyna Melka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-21 15:15 Katarzyna Melka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-21 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie postępowania to 338 000,00 zł brutto
2022-07-11 13:32 Katarzyna Melka Wyjaśnienia do SWZ

Wyjaśnienia do SWZ.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 538