Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PGO/07/06/2022 PGO/07/06/2022- „Sukcesywny odbiór, transport oraz zagospodarowanie w procesie odzysku odpadów o kodzie 19 12 04 z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Promniku gm. Strawczyn”

Deadlines:
Published : 28-06-2022 15:39:00
Placing offers : 08-07-2022 09:00:00
Offers opening : 08-07-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1147.88 2022-06-28 15:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.69 2022-06-28 15:39:00 Proceeding
załączniki 1-6.zip zip 12606.22 2022-06-28 15:39:00 Proceeding
Informacja dla Wykonawców nr 1.pdf pdf 275.64 2022-06-30 14:54:30 Public message
Załącznik do Informacji dla Wykonawców nr 1- zdjacia.pdf pdf 4025.25 2022-06-30 14:54:30 Public message
załącznik_nr_2_ umowa- po modyfikacji 05.07.2022.docx docx 1877.38 2022-07-05 11:46:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenoia.pdf pdf 37.62 2022-07-05 11:46:03 Public message
Informacja dla Wykonawców 2.pdf pdf 2736.56 2022-07-05 11:46:03 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 988.84 2022-07-08 09:36:14 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 895.06 2022-07-08 12:03:46 Public message
Informacja o wyborzy oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 2089.23 2022-07-20 14:19:14 Public message

Announcements

2022-07-20 14:19 Katarzyna Szymoniak Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborzy [...].pdf

2022-07-08 12:03 Zamówienia PGO Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-08 09:36 Zamówienia PGO Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

2022-07-05 11:46 Zamówienia PGO ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja nr 2 dla wykonawców
załącznik_nr_2_ umowa- po modyfikacji 05.07.2022

załącznik_nr_2_ umo [...].docx

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Informacja dla Wykon [...].pdf

2022-06-30 14:54 Zamówienia PGO Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykon [...].pdf

Załącznik do Informa [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 446