Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZMŚ/05/2022 Dostawy worków papierowych-wentylowych

Marta Malarczyk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: IMN Legnica
Deadlines:
Published : 28-06-2022 14:37:00
Placing offers : 08-07-2022 09:50:00
Offers opening : 08-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da58e2-6502-82ac-4d6a-18000fed2728 ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 77.32 2022-06-28 14:37:00 Proceeding
SWZ + załączniki.pdf pdf 806.68 2022-06-28 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 35.47 2022-06-28 14:37:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.BES.pdf pdf 110.75 2022-07-08 10:10:49 Public message
Uzupełnienie do informacji o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przezanczyć na sfinsowanie zamówienia.BES.pdf pdf 109.94 2022-07-08 13:37:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 86.83 2022-07-08 13:54:29 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- .BES.pdf pdf 118.03 2022-07-12 14:22:06 Public message
08da6563-3e61-084f-c280-e9000fe0c492 ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 56.3 2022-07-14 09:42:35 Public message

Announcements

2022-07-14 09:42 Marta Malarczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

08da6563-3e61-084f-c [...].pdf

2022-07-12 14:22 Marta Malarczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-07-08 13:54 Marta Malarczyk Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-08 13:37 Marta Malarczyk Uzupełnienie do informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Uzupełnienie do info [...].pdf

2022-07-08 10:10 Marta Malarczyk Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 657