Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AZ.272.4.13.2022 Ochrona parku zabytkowego usytuowanego na terenie zespołu pałacowo- parkowego w Brynku – etap II

Deadlines:
Published : 28-06-2022 10:08:00
Placing offers : 07-07-2022 11:00:00
Offers opening : 07-07-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 150.31 2022-06-28 10:08:00 Proceeding
SWZ z zal 1-4.pdf pdf 16971.19 2022-06-28 10:08:00 Proceeding
specyfikacja.doc doc 394 2022-06-28 10:08:00 Proceeding
zal_1.doc doc 67.5 2022-06-28 10:08:00 Proceeding
zal_2.doc doc 62.5 2022-06-28 10:08:00 Proceeding
zal_3.doc doc 57.5 2022-06-28 10:08:00 Proceeding
zal-4.docx docx 32.26 2022-06-28 10:08:00 Proceeding
załącznik nr 5.zip zip 136.87 2022-06-28 10:08:00 Proceeding
załącznik nr 6.zip zip 4840.31 2022-06-28 10:08:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 761.84 2022-07-08 08:41:00 Public message
zwiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 269.69 2022-07-26 13:12:43 Public message
ogloszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 69.41 2022-08-18 13:45:52 Public message

Announcements

2022-08-18 13:45 Zamówienia Publiczne w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania - art. 309 ustawy Prawo zamówień publicznych

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2022-07-26 13:12 Zamówienia Publiczne w załączeniu zawiadomienie o wyniku postępowania

zwiadomienie o wynik [...].pdf

2022-07-08 08:41 Zamówienia Publiczne w załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-07 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 450.300,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 631